POLMAN

Synonimy:
PLM,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - POLMAN (91)

 • Raport miesięczny za kwiecień 2012

  Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dni
 • Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

  Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Załączniki:RAPORT_POLMAN_ IQ2012.pdf rozmiar: rozmiar: 357.4 kBOsoby reprezentujące spółkę:
 • Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok

  Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych za 2011 rok. Dotychczasowy termin 15.04.2012 zostaję zamieniony na 26.04.2012r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" Osoby reprezentujące spółkę:Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu
 • Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

  Zarząd spółki Minox S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A, zabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych) każda. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej 10.000 obligacji. Wykup obligacji przypadać będzie w
 • Korekta Raportu nr 6/2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZAna dzień 10 maja 2012 r.

  Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej błędnie przekazał informacje o dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawidłowa treść raportu brzmi: Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2012 r., które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wr
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2012 r.

  Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2012 r., które odbędzie się o godz. 09.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularzami do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
 • Raport Roczny POLMAN S.A. za rok 2011

  Zarząd POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2011 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:
 • Zmiana Animatora Rynku

  Zarząd Spółki POLMAN S.A. informuje, iż zawarł "Umowę o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect" z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Copernicus Securities S.A. będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta i rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 1 marca 2012 roku. Tym samym z dniem dniem 29 lutego 2012 roku funkcję Animatora Rynku na rynku NewConnect dla POLMAN S.A. przestanie pełnić PKO BP.
 • Terminy przekazania raportów okresowych POLMAN S.A. w roku 2012

  Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku obrotowym 2012 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji: 13 luty 2012r. - dane za IV kwartał 2011r. 12 marzec 2012r. - Raport Roczny za rok 2011r., 14 maj 2012r. - dane za I kwartał 2012r., 13 sierpień 2012r. - dane za II kwartał 2012r., 12 listopad 2012r. - dane za III kwartał 2012r., Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu prz
 • Zakup akcji przez Wiceprezesa Zarządu

  Zarząd POLMAN S.A. informuje, że w dniu 02 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od Pana Piotra Krawczyka - Wiceprezesa Zarządu POLMAN S.A. zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). o zawartej transakcji z dnia 28 października 2011 roku, podczas której Wiceprezes Zarządu POLMAN S.A., Pan Piotr Krawczyk, nabył łącznie 150.000 szt. akcji Spółki POLMAN S.A. po cenie 0,17pln/sztuka za kwotę łączną 25.500,00PLN Transa