'Poezja stanu wojennego'

Artykuły - 'Poezja stanu wojennego' (1)

  • "Poezja stanu wojennego" - nowa antologia wierszy

    "Poezja stanu wojennego" - nowa antologia wierszy

    "Poezja stanu wojennego stała się faktem kulturowym. Jest świadectwem czasu i jako dokument epoki staje się przedmiotem badań literaturoznawców oraz zainteresowanych czytelników" - pisze Anna Skoczek we wstępie do antologii "Poezja stanu wojennego".