podnoszenie kwalifikacji

Artykuły - Podnoszenie kwalifikacji (13)

 • Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

  Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

  Jednym z ogólnych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przejawem realizacji tego obowiązku może być wsparcie materialne dla dokształcającego się pracownika. W niektórych sytuacjach pracownik musi się jednak liczyć z obowiązkiem zwrotu tej pomocy.
 • Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

  Wydatki edukacyjne w kosztach podatkowych

  Zdobywanie i podnoszenie posiadanych kwalifikacji jest niezbędne gdy chce się być na bieżąco w wielu dynamicznie rozwijających się sferach życia. Posiadane umiejętności musi aktualizować zarówno sam przedsiębiorca, jak i zatrudniani przez niego pracownicy, osoby, z którymi zawiera umowy zlecenia lub o dzieło, a także jego kontrahenci. Aby jednak wydatki edukacyjne ponoszone przez podmiot gospodarczy mogły obciążać firmowe koszty podatkowe, musi zostać spełnionych szereg warunków.
 • Podnieś swoje kwalifikacje i znajdź pracę

  Podnieś swoje kwalifikacje i znajdź pracę

  Myślisz o wyjeździe za granicę, ale obawiasz się, czy znajdziesz pracę w swoim zawodzie? Aby podnieść swoje kwalifikacje, skorzystaj z oferty płatnych i bezpłatnych kursów zawodowych organizowanych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika

  Pracownik od października 2010 r. podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. Pracodawca pokrył część kosztów z tego tytułu. Ponieważ pracownik zamierza odejść z pracy przed upływem okresu, przez który miał pozostawać w zatrudnieniu u pracodawcy, proszę o wyjaśnienie w jakich proporcjach można żądać zwrotu tych kosztów?
 • Czy studia podyplomowe stanowią przychód do opodatkowania?

  Wielu pracowników decyduje się w obecnych czasach na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Również wielu pracodawców uważa, że lepiej wykształceni pracownicy oznaczają bardziej efektywną pracę, a co za tym idzie, większe zyski dla firmy. Jedną z popularniejszych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych są studia podyplomowe. Tutaj rodzi się pytanie, jakie konsekwencje podatkowe pociąga za sobą ta forma doszkalania pracowników.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - pojęcie zgody pracodawcy

  20 maja 2010 r. dokonano zmiany Kodeksu pracy, która weszła w życie 16 lipca bieżącego roku. Dotyczyła ona podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Istniejący wcześniej art. 103 zastąpił art. 103^(1)-103^(6). Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poprzednie regulacje są niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP.
 • Nowe zasady szkolenia i dokształcania pracowników

  1. Obowiązki i uprawnienia dotyczące podnoszenia kwalifikacji wynikające z Kodeksu pracy Pomoc pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest jednym z obowiązków pracodawcy. Wynika to z art. 17 oraz art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy. Wypełnianie tego obowiązku następuje
 • Zmiana przepisów regulujących podnoszenie kwalifikacji przez pracowników a zwolnienie od podatku dochodowego

  Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy). Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego do
 • Zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych

  Do przychodów pracownika zaliczyć należy wszystkie otrzymywane przez niego świadczenia, wynikające z zawartej umowy bądź mające związek z wykonywaniem przez niego pracy. Przychody te, w określonych sytuacjach mogą być jednak zwolnione od podatku dochodowego.