podatnicy

Artykuły - Podatnicy (606)

Filmy - Podatnicy (6)

 • Wyższe kary dla firm: wprowadzono dodatkowe sankcje

  Podatnicy mieli już czas przyzwyczaić się do obowiązywania klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązuje ona już od połowy 2016 r. Jednak Ministerstwo Finansów uznało, że efekt prewencyjny tych przepisów nie jest wystarczający. I podatnicy mogą unikać opodatkowania, gdyż konsekwencją jest jedynie zapłata podatku, który i tak byłby zapłacony, gdyby konstrukcja nie została zastosowana. - Najnowszy pomysł przewiduje wprowadzenie nowych sankcji finansowych, które są wysokie, a mogą ulec podwojeniu - mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Organ może odstąpić od tej sankcji jeśli na podstawie okoliczności oraz faktów można przyjąć, że w momencie dokonywania czynności podatnik pozostawał w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu o zgodności uzyskanej przez niego w danych okolicznościach korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej (dobra wiara). Na ocenę, że podatnik pozostawał w dobrej wierze może wskazywać w szczególności nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w niewielkiej skali, w skutek czego nie można było rozsądnie oczekiwać, że będzie on korzystał profesjonalnych porad dotyczących jej skutków podatkowych. Dodatkowe zobowiązanie wynosi 40% korzyści podatkowej. Jeśli jednak wydawana jest decyzja w zakresie CIT lub PIT oraz podstawą opodatkowania jest dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy składników wynikających z tej decyzji. Stawki te ulegają podwojeniu jeśli: Podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę); Nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję Strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji w zakresie cen transferowych. Jeśli podatnik osiągnął korzyść wyższa niż 15 mln zł i dodatkowo nie złożył dokumentacji w zakresie cen transferowych stawki ulegają potrojeniu. Jeśl
 • Przedsiębiorcy czekają na poprawę obsługi podatników

  W ostatnich trzech latach Ministerstwo Finansów przeprowadziło ponad 20 istotnych zmian legislacyjnych. Wprowadzono m.in. pakiet paliwowy, pakiet energetyczny oraz zrealizowano inne projekty istotne z perspektywy działalności przedsiębiorców. Do najważniejszych zmian można zaliczyć nowelizację ustawy hazardowej, uszczelnienie systemu podatkowego w podatku VAT. Jednym z celów było wyrównanie konkurencji przez zwalczanie szarej strefy, jak również nielegalnej działalności gospodarczej.
 • Podatnicy i inwestorzy mniejszościowi płacą za kampanię PiS

  Spośród 17 spółek z udziałem Skarbu Państwa, które przekazały prawie 100 mln zł Polskiej Fundacji Narodowej, aż 9 to spółki z WIG-20. Wśród hojnych fundatorów jest też Polski Holding Nieruchomości SA, który trafił na giełdę w ramach akcjonariatu obywatelskiego. Drobni inwestorzy współfundują kampanię bilbordową przeciw sądom. - Rząd zmusił 17 spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa do przekazania Polskiej Fundacji Nieruchomości prawie 100 mln zł i teraz lobbuje suwerena za pieniądze... suwerena - mówi w rozmowie z MarketNews24 Rafał Trzeciakowski, ekspert FOR.
 • Co nie jest zakazane, będzie podatnikom dozwolone?

  Trwają społeczne konsultacje na temat prawa przedsiębiorców, które ma za zadanie zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe prawo wprowadza dla podatnika zasadę rozstrzygania wątpliwości na jego korzyść. Kolejna nowa zasada brzmi „to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – będzie to najistotniejsza zasada, nie wynikająca wcześniej wprost z przepisów.