podatki

Artykuły - Podatki (1969)

 • Tajemnice skarbowe nie tylko w rękach skarbówki

  Tajemnice skarbowe nie tylko w rękach skarbówki

  Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych umożliwiły fiskusowi przekazywanie informacji o podatnikach prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poszerzyły też zakres współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Izbą Rozliczeniową.
 • Jak w Polsce wyciekają podatki

  Jak w Polsce wyciekają podatki

  Skoro mamy coraz większe długi - a po kryzysie urosną one niebotycznie - musimy mieć też coraz większe dochody, żeby je spłacić. Dotyczy to wszystkich państw, które zwiększyły wydatki, żeby ratować gospodarki przed kryzysową zapaścią. Trzeba więc podnosić podatki lub wprowadzać nowe. A w Polsce podatki ciągle wyciekają.
 • Według organów podatkowych słuszna wykładnia przepisów to taka, która pozwoli ściągnąć z podatnika jeszcze więcej

  Według organów podatkowych słuszna wykładnia przepisów to taka, która pozwoli ściągnąć z podatnika jeszcze więcej

  Jeśli przedsiębiorca płaci podatki, to przecież może ich płacić więcej. Urząd skarbowy domagał się zapłaty wyższych podatków od spółki organizującej turnieje gry w pokera, bo tak interpretował na jej niekorzyść – wydawać by się mogło – jasne przepisy ustawy hazardowej, w oparciu o które działała.
 • MRiRW: Stawki VAT na produkty dla rolnictwa nie zmienią się

  MRiRW: Stawki VAT na produkty dla rolnictwa nie zmienią się

  Nowa matryca VAT wprowadza wiele zmian, jednak resort rolnictwa zapewnia, że obniżone stawki na produkty dla rolników pozostaną bez zmian.
 • Felieton Gwiazdowskiego. Jak państwo z naruszeniem prawa zabrało podatnikowi pieniądze!

  Felieton Gwiazdowskiego. Jak państwo z naruszeniem prawa zabrało podatnikowi pieniądze!

  W poprzednim felietonie pisałem o bezprawnych działaniach organów podatkowych zmierzających do przedłużania postępowania podatkowego, akceptowanych niestety przez sądy administracyjne. W drugą stronę rygoryzm jest absolutny. Roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku można złożyć na podstawie art. 74 ordynacji podatkowej tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 tej ustawy. I podatnik sam sobie terminu tego przedłużyć nie może.
 • MF: Bardziej przejrzyste zasady podatkowe

  MF: Bardziej przejrzyste zasady podatkowe

  Uproszczenie stawek VAT, tzw. nowa matryca, która od dzisiaj obowiązuje - to jak przekonuje Ministerstwo Finansów - nawet 300 mln zł oszczędności dla konsumentów rocznie. Ale również bardziej przejrzyste zasady podatkowe dla przedsiębiorców, które ograniczą ryzyko błędu przy wyborze właściwej stawki VAT.
 • Rada Przedsiębiorczości: Zmiany podatków przyjmowane 3/5 głosów

  Rada Przedsiębiorczości: Zmiany podatków przyjmowane 3/5 głosów

  Rada Przedsiębiorczości oczekuje od przyszłego prezydenta złożenia deklaracji, w której zobowiąże się do podpisywania tylko tych ustaw, które spełniać będą wysoki standard stanowienia prawa. Rada apeluje też o nowelizację Konstytucji, dzięki której zmiany podatków wymagałyby aprobaty 3/5 głosów w Sejmie.
 • Konsekwencje niezapłacenia podatku PIT za 2019 r.

  Konsekwencje niezapłacenia podatku PIT za 2019 r.

  Podatek wykazany w PIT za 2019 r. można było uregulować do 1 czerwca 2020 r. Osoby, które tego nie zrobiły, muszą uiścić odsetki za zwłokę liczone od 1 maja 2020 r. Należy również spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Urząd skarbowy ma prawo zająć prawie cały majątek podatnika na pokrycie długu podatkowego. Z dniem 30 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Od lipca wejście w życie nowej matrycy VAT

  Od lipca wejście w życie nowej matrycy VAT

  Od 1 lipca wchodzi z życie nowa matryca podatku VAT. Może być ona wielkim problemem dla wielu firm.
 • Zasady i tryb składania zażalenia od postanowienia w sprawie podatkowej

  Zasady i tryb składania zażalenia od postanowienia w sprawie podatkowej

  W toku prowadzonego postępowania organy podatkowe mogą wydawać różnego rodzaju postanowienia. Mają one w większości charakter porządkujący postępowanie, tzn. wyrażają decyzje organu odnośnie do określonych zdarzeń w ramach postępowania, nie wpływając na jego merytoryczne rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcia organu podatkowego mogą być zaskarżane, co daje wyraz zasadzie dwuinstancyjności postępowania. Na postanowienia organu podatkowego służy specjalny środek zaskarżenia - zażalenie, z którego można skorzystać, o ile ustawa tak stanowi.

Filmy - Podatki (95)

 • Czy niższa stawka VAT może wspomóc gospodarkę po pandemii?

  Jednym z pomysłów na wspomożenie gospodarki po kryzysie koronawirusa jest obniżenie podatku VAT. Mniejszy podatek nałożony na konsumpcję oznaczałby niższe ceny produktów i usług, bez straty przedsiębiorców i firm. Takie rozwiązanie na pewno zasługuje na uwagę – jednak eksperci podatkowi wskazują, że bez równoległych zmian w całym systemie podatkowym obniżka VATu może dotknąć niektóre grupy społeczne. Podatek VAT jest bowiem skorelowany z podatkiem dochodowym PIT i CIT. Obniżka podatku od konsumpcji mogłaby sprawić, że osoby zarabiające najmniej koniec końców zapłaciłyby w podatkach więcej. Dlatego eksperci radzą, by obniżkę VATu gruntownie przemyśleć i wykorzystać tę okazję do reformy całego systemu podatkowego – zamiast wprowadzać nagłe, punktowe zmiany.
 • Za ukryty rządowy dług zapłacimy jako podatnicy

  Prognozy, że Polska będzie miała najniższy spadek PKB w UE są obarczone dużym ryzykiem. Firmy trzeba ratować, ale rząd robi to w sposób bardzo nieprzejrzysty. Rosnący dług jest ukrywany na różne sposoby, za które zapłacą podatnicy.
 • Zmiany obniżające podatki, dotyczące darowizn na walkę z koronawirusem

  Zmienił się sposób odliczania darowizn od podatków. Wprowadzono mnożniki powiększające wartość odliczeń od dochodu, zależnie od tego w jakim miesiącu podatnik przekazuje darowiznę na walkę z koronawirusem. Tarcza antykryzysowa wprowadza preferencje dla działalności charytatywnej. Zmiany dotyczą darowizn, które są przekazywane na rzecz dedykowanych podmiotów, a są to przede wszystkim szpitale, ale także sanatoria i stacje pogotowia ratunkowego.
 • Rząd zrealizował swoje plany w 4 proc., co dalej z uszczelnianiem podatków?

  Rząd z uszczelnienia podatków zebrał w 2019 r. tylko 300 mln zł, z zakładanych 7,5 mld zł. Plany zmniejszenia luki VAT zostały wykonane zaledwie w 4 proc. Teraz będą sprawdzane nasze transakcje w sklepach i sposób płacenia za drobne usługi budowlane?