podatek od nieruchomości komercyjnych

Artykuły - Podatek od nieruchomości komercyjnych (4)

Filmy - Podatek od nieruchomości komercyjnych (1)

  • Podatek od nieruchomości komercyjnych

    Podatek od nieruchomości komercyjnych nazywany jest potocznie podatkiem od galerii handlowych. Jednak ta nazwa jest już bardzo myląca, ponieważ ten podatek dotyczy także stadionów.