podatek od nieruchomości

Artykuły - Podatek od nieruchomości (0)

 • Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

  Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

  Czy właściciel nieruchomości, który nie zgadza się z ustaloną przez gminę wysokością podatku od nieruchomości może ją zaskarżyć? Jakie kroki muszą zostać podjęte?
 • Optymalizacja w podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Optymalizacja w podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Początek nowego roku to czas na przegląd zobowiązań, jakie obciążają przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością. Do 31 stycznia każdego roku osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej składają coroczną deklarację na podatek od nieruchomości. Warto przyjrzeć się, jakie obiekty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu tym podatkiem i jakie stawki należy zastosować. Podatnicy nierzadko mają problemy z zakwalifikowaniem obiektu do danej kategorii. Taka niewłaściwa kwalifikacja może prowadzić do niepotrzebnego finansowego obciążenia przedsiębiorcy.
 • Od nowego roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości

  Od nowego roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości

  Wzrosły stawki podatku od nieruchomości na rok 2018. Co każdy podatnik powinien wiedzieć o tej formie daniny? Kto, ile i w jakim terminie zobowiązany jest zapłacić?
 • Podatki i opłaty lokalne. Nowy obowiązek dla gmin

  Podatki i opłaty lokalne. Nowy obowiązek dla gmin

  Prezydent RP podpisał wczoraj nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Gminy będą przekazywać resortowi finansów sprawozdania podatkowe - przewiduje znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Kiedy można zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

  Kiedy można zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

  Co powinniśmy wiedzieć o podatku od nieruchomości, czyli w jaki sposób może interweniować inwestor, który nie zgadza się z ustaloną przez gminę wysokością podatku od nieruchomości? Na czym polegać będzie zaskarżenie uchwały rady gminy (miasta) oraz odwołanie od otrzymanej decyzji?
 • Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy?

  Podatnikiem od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • Kiedy dostawę budynku warto opodatkować VAT?

  Kiedy dostawę budynku warto opodatkować VAT?

  Generalnie sprzedaż używanych budynków jest zwolniona z VAT. Jednak w niektórych przypadkach podatnik może skorzystać z wyboru opodatkowania tej dostawy. Skorzystanie z tej opcji może być dla podatnika opłacalne w sytuacji, gdy nabywca dokonuje zakupu w związku z działalnością opodatkowaną (czyli gdy może odliczyć podatek naliczony od nabycia) oraz gdy budynek jest w początkowej fazie okresu korekty.
 • Zmiany w opodatkowaniu wspólnych nieruchomości

  Zmiany w opodatkowaniu wspólnych nieruchomości

  Z dniem 14 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Wprowadza ona znaczne zmiany w zakresie zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości, w sytuacji gdy jeden lub kilku z nich korzysta ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • Wzrośnie podatek od domów i mieszkań

  Wzrośnie podatek od domów i mieszkań

  Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2018 r. wzrosną o 1,9 proc., czyli o wskaźnik inflacji. Oznacza to wzrost obciążeń dla właścicieli gruntów i budynków.
 • Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości

  Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości

  Większość przedsiębiorców zobowiązana jest do regulowania podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez wątpienia stanowi to znaczne obciążenie finansowe. Maksymalne stawki podatków co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Przez ostatnie dwa lata obserwujemy nieznaczny spadek tego wskaźnika, a w konsekwencji maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

Filmy - Podatek od nieruchomości (3)

 • Obliczanie podatku od nieruchomości budzi wątpliwości

  Przepisy wyznaczające zakres opodatkowania nieruchomości są na tyle skomplikowane i niejednoznaczne, że nie tylko podatnicy, lecz także organy podatkowe mają problemy z ustaleniem, co powinno podlegać opodatkowaniu – oceniają eksperci. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do przepisów prawa budowlanego. Rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie zakresu opodatkowania bezpośrednio w ustawie podatkowej. – Podatek od nieruchomości w Polsce to wyjątkowo, nawet jak na prawo podatkowe, skomplikowane przepisy. Teoretycznie to bardzo krótka ustawa, która dotyczy podatku od nieruchomości, również innego rodzaju podatków czy opłat, ale w zakresie podstawowych definicji wyznaczających przedmiot czy zakres opodatkowania odwołuje się do zupełnie innych przepisów, do prawa budowlanego. To zaś powoduje duży bałagan – podkreśla Michał Nielepkowicz, partner w spółce doradztwa podatkowego Nielepkowicz i Partnerzy.
 • Kończy się czas na opłacenie I raty podatku od nieruchomości

  Do soboty właściciele mieszkań i gruntów mają czas na opłacenie pierwszej raty podatku od nieruchomości. To jednak nie koniec marcowych obciążeń. Część właścicieli do końca miesiąca musi jeszcze wnieść opłatę od wieczystego użytkowania gruntu, zwaną potocznie podatkiem gruntowym. Eksperci podkreślają, że taka forma własności to już przeżytek. Komentuje Mariusz Unisk, dyrektor generalny ds. doradztwa podatkowego w ISP Modzelewski i Wspólnicy.
 • Podatek od nieruchomości będzie minimalnie wyższy

  Do 1 marca każdy właściciel domu lub mieszkania powinien dostać z urzędu miasta lub gminy informację o wysokości podatku od nieruchomości, a do 15 marca – zapłacić pierwszą jego ratę. W tym roku niska inflacja spowodowała, że stawki wzrosły minimalnie. Komentuje Mariusz Unisk, dyrektor generalny ds. doradztwa podatkowego (ISP Modzelewski i Wspólnicy).