podatek liniowy

Artykuły - Podatek liniowy (119)

Filmy - Podatek liniowy (5)

 • W jakich krajach system podatkowy jest najprostszy?

  Spośród państw UE najwięcej stawek podatkowych ma Luksemburg, aż 18. Natomiast 5 państw ma podatek liniowy, z tego grona wcześniej wypisała się Łotwa.
 • Arendarski: Największy sukces 2016 roku? Brak podatku liniowego

  Nasza gospodarka ma się dobrze – to najważniejsze co możemy na chwilę obecną o niej powiedzieć. Oczywiście wzrost PKB nie jest wymarzony, ponieważ we wcześniejszych latach wzrost wynosił 6-7% w skali roku. Taki wynik jest już przeszłością, ponieważ Europa i świat rozwijają się wolniej. Przez wiele lat mieliśmy przyzwoite 3%, a w tym roku następuje spowolnienie. Z wyjątkiem dużej części usług, koniunktura nie jest zła i mamy dobre widoki na 2017 rok. Osiągnięcie – w postaci utrzymania wzrostu – należy zaliczyć zarówno poprzedniemu rządowi, jak i obecnemu. Przy wykonaniu budżetu cieszy, że luka budżetowa będzie niższa niż w ustawie budżetowej na 2016 rok. Oszczędności wynikają z opóźnień w wydawaniu unijnych pieniędzy, które wymagają współfinansowania przez budżety centralne i wojewódzkie. Jest to dobra oznaka pewnej oszczędności i nierozrzutności – musimy o tym myśleć ze względu na rosnące obsługiwane zadłużenie, które trzeba będzie w przyszłości oddać.
 • Przy podatku liniowym nie można skorzystać z żadnych ulg

  Podatek liniowy jest najbardziej korzystną formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, jeśli dochody te przekraczają pierwszy próg podatkow, czyli 85 tys. zł. Jeśli ktoś nie wybrałby podatku liniowego, musiałby opłacać podatek według wyżej stawki, a więc kwalifikowałby się do 32 proc. Jeżeli wybierze podatek liniowy, jego dochody przez cały rok są opodatkowane 19-procentową stawką podatku, a więc ma tutaj gwarancję stałej stawki podatkowej, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Anna Misiak, szefowa zespołu ds. podatków osobistych w Kancelarii MDDP.
 • Podatnik może odliczyć ponad 1100 zł za każde dziecko

  Jeżeli rodzic lub opiekun prawny wychowywał dziecko przez cały rok ma prawo do ulgi prorodzinnej, która wynosi 1112,04 zł na każde dziecko. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Ulga prorodzinna nie dotyczy osób płacących podatek liniowy. - Dotyczy wszystkich małoletnich dzieci albo dzieci do 25. roku życia, które się uczą, albo też - bez względu na wiek - jeżeli dziecko ma przyznaną rentę socjalną lub dodatek opiekuńczy - wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych w Tax Care.