podatek giełdowy

Artykuły - Podatek giełdowy (12)

 • Warto poszerzyć instrumenty polityki pieniężnej i znieść podatek Belki

  Warto poszerzyć instrumenty polityki pieniężnej i znieść podatek Belki

  Warto poszerzyć instrumentarium polskiej polityki pieniężnej i pomyśleć o likwidacji podatku od zysków kapitałowych - uważa członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, w rozwoju polskiego rynku kapitałowego może pomóc dywersyfikacja oferty dla inwestorów, np. o fundusze zgodne z zasadami katolickiej nauki społecznej.
 • Rynek kapitałowy potrzebuje strategii jak powietrza

  Rynek kapitałowy potrzebuje strategii jak powietrza

  Miejmy nadzieję, że gdy czytacie te słowa, nowa strategia dla rynku kapitałowego trafiła już pod obrady Rady Ministrów, albo nawet i do Sejmu. Potrzebują jej wszyscy: inwestorzy, emitenci, instytucje rynku a nawet sama Giełda Papierów Wartościowych.
 • Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

  Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

  19 czerwca 2018 r. Minister Finansów przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatkowa abolicja dla tysięcy, a nawet milionów kryptowalutowych transakcji ma potrwać od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
 • Belka na drodze

  Belka na drodze

  Podatek od zysków kapitałowych jest jedną z kul u nogi polskiego rynku kapitałowego. Czy tą najcięższą? Jak się jej pozbyć? Albo jak sprawić, żeby chociaż straciła na wadze? Podatek tymczasowy obowiązuje już 16 lat!. W przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju znalazła się koncepcja obniżenia stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 12 miesięcy).
 • Źródła przychodów po nowemu

  Źródła przychodów po nowemu

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają wprowadzać inne zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, przychodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.
 • GPW proponuje zachęty podatkowe dla długoterminowego inwestowania, MF nie mówi "nie"

  GPW proponuje zachęty podatkowe dla długoterminowego inwestowania, MF nie mówi "nie"

  Prezes GPW Małgorzata Zaleska ocenia, że konieczne jest budowanie systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania, w tym wprowadzenie systemu zachęt oraz ulg podatkowych lub zwolnień z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Wiceminister finansów Leszek Skiba nie wyklucza takich rozwiązań.
 • FTT: To już pewne "dziesiątka" wprowadzi nowy podatek

  FTT: To już pewne "dziesiątka" wprowadzi nowy podatek

  Polska wraz z wieloma innymi krajami, które nie uczestniczą we współpracy na rzecz podatku od transakcji finansowych (FTT), domaga się zbadania wpływu ew. podatku na rynki finansowe i budżety krajów, które go nie wprowadzą - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.
 • Strata giełdowa jak ją rozliczyć?

  Strata giełdowa jak ją rozliczyć?

  O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
 • 99,8 proc. załogi PKP Cargo zapisało się na akcje pracownicze

  99,8 proc. załogi PKP Cargo zapisało się na akcje pracownicze

  - 22 tys. 146 pracowników PKP Cargo, czyli 99,8 proc. załogi spółki zapisało się na jej akcje pracownicze - poinformował PAP rzecznik przewoźnika Mirosław Kuk. Akcje były nabywane po 68 zł, czyli o ok. 25 proc. mniej, niż ich kurs w dniu 4 marca.
 • PIT Last Minute: Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu

  PIT Last Minute: Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu

  Osoby, którym udało się zarobić w ubiegłym roku na giełdzie, muszą pamiętać o rozliczeniu się z fiskusem i złożeniu odrębnej deklaracji PIT-38 - przypomina Tax Care. Ich uzyskanie nie wyklucza jednak wspólnego rozliczenia małżonków, chociaż samych dochodów z tego źródła nie można rozliczyć wspólnie. Jeśli inwestycje giełdowe przyniosły stratę, ją także należy wykazać w rocznym zeznaniu.

Filmy - Podatek giełdowy (1)

 • Fiskus upomni się o zyski inwestorów

  Na rozliczenie się z fiskusem zostały niecałe 2 tygodnie. Początkującym inwestorom warto przypomnieć, że przed urzędem skarbowym muszą wykazać również zyski z inwestycji i zapłacić od nich 19-procentowy podatek Belki. Komentuje Paweł Cymcyk z ING TFI.