płatnik

Artykuły - Płatnik (82)

 • MF: Do 31 stycznia płatnicy muszą przekazać fiskusowi ważne informacje

  MF: Do 31 stycznia płatnicy muszą przekazać fiskusowi ważne informacje

  31 stycznia to ważna data dla płatników; ostatni dzień na przekazanie fiskusowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. - przypomina Ministerstwo Finansów.
 • ZUS inwestuje w nowe rozwiązania IT

  ZUS inwestuje w nowe rozwiązania IT

  ZUS inwestuje w nowoczesny system informatyczny. Nowe rozwiązania mają wesprzeć pracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i znacząco obniżyć jego koszty. Zakład liczy na oszczędności i walkę z nadużyciami.
 • Będzie nowa wersja płatnika i komunikacja online z ZUS

  Będzie nowa wersja płatnika i komunikacja online z ZUS

  Pod koniec kwietnia ZUS udostępni nową wersję swojego programu do rozliczania składek ubezpieczeniowych. Najważniejszą zmianą będzie wykorzystanie internetu do komunikacji na bieżąco pomiędzy płatnikiem a urzędem. ZUS liczy na to, że dzięki nowej wersji programu w rozliczeniach będzie mniej błędów.
 • Niespodziewana dymisja szefa ZUS-u!

  Niespodziewana dymisja szefa ZUS-u!

  Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Wypełniłem swoją misję, dziś mogę odejść z czystym sumieniem" - podał, uzasadniając decyzję. Stanowisko prezesa ZUS Derdziuk sprawował od 2009 r.
 • Pracodawcy przysługuje wynagrodzenie za pobieranie podatków

  Pracodawcy przysługuje wynagrodzenie za pobieranie podatków

  Płatnicy obliczający, pobierający i wpłacający podatki w terminie mogą liczyć na wynagrodzenie z tego tytułu. Dodatkowa "pensja" za obowiązki płatnika to 0,3 % kwoty pobranego podatku - warto pamiętać, że stanowi ona przychód płatnika. Uprawnienie nie musi mieć zastosowania w przypadku podatków lokalnych, np. podatku od spadku i darowizn.
 • Nadal chory ZUS

  Nadal chory ZUS

  Od ponad 20 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) cierpi na nieuleczalną chorobę, która nazywa się - po prostu - złym zarządzaniem. Ostatnia afera związana z informatyzacją potwierdza, że ta choroba trwa nadal.
 • Lutowe obowiązki płatnika, czyli PIT-11 i PIT-40

  Lutowe obowiązki płatnika, czyli PIT-11 i PIT-40

  Wśród podatników podatku dochodowego od osób fizycznych większość to osoby, które w trakcie roku rozlicza płatnik. Jednak znaczna ich część po jego zakończeniu samodzielnie reguluje swoje zobowiązania w podatku dochodowym, składając zeznanie roczne. Aby jednak ci podatnicy mogli sami złożyć zeznanie, muszą być w posiadaniu sporządzonych przez płatników informacji PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach.
 • Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

  Każdy płatnik składek powinien liczyć się z tym, że ZUS może sprawdzić prawidłowość wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przeważnie każda kontrola przeprowadzana w firmie nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Podobnie jest w przypadku kontroli z ZUS. Znając jednak swoje obowiązki można się do niej odpowiednio przygotować.
 • Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

  Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

  Jedną z podstawowych sankcji nakładanych na płatnika, który spóźnia się z zapłatą składek ubezpieczeniowych do ZUS, są odsetki za zwłokę. Płatnik musi je wyliczyć sam i opłacić bez uprzedniego wezwania przez ZUS. Warto jednak wiedzieć, kiedy można je naliczyć w niższej wysokości bądź w ogóle uniknąć ich płacenia.
 • Czym grozi niepłacenie składek ZUS pracowników?

  Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za pracowników, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całości płatnicy składek - art. 17 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus). Płatnikiem takim jest, zgodnie z art. 4 pkt 2a tejże ustawy, pracodawca. To na nim spoczywa obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych (art. 36) oraz prawidłowo i terminowo rozliczanie i opłacanie składki za pracowników.

Filmy - Płatnik (1)

 • Gwałtownie przybywa firm budowlanych, które nie płacą bankom i kontrahentom

  Prawie 6 proc. firm budowlanych to niesolidni płatnicy. Jednak to prawdopodobnie dopiero początek coraz większych kłopotów. Produkcja budowlana rośnie w zawrotnym tempie, ale firm budowlanych niepłacących w terminie rat kredytów oraz faktur dostawców, przybywa równie szybko.