płatne urlopy

Artykuły - Płatne urlopy (10)

 • ​Wpływ braku świadectw pracy na uprawnienia urlopowe

  ​Wpływ braku świadectw pracy na uprawnienia urlopowe

  W razie nieprzedłożenia przez pracownika świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy poprzedniego zatrudnienia, pracodawca może odmówić ich uwzględnienia w stażu urlopowym.
 • Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS

  Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS

  Na koncie urlopowym części pracowników pozostaje niewykorzystany urlop za ubiegły rok. Czy wobec zmniejszenia zapotrzebowania na pracę spowodowanej występowaniem COVID-19 pracodawca może udzielić im tego urlopu bez ich zgody?
 • Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

  Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

  W przypadku ustania zatrudnienia pracodawca ma kilka obowiązków do wypełnienia wobec pracownika. Jednym z nich jest rozliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy taki urlop nie zostanie wykorzystany przez pracownika w naturze, za pozostałe dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny.
 • Urlop ojcowski zyskuje na popularności

  Urlop ojcowski zyskuje na popularności wśród mieszkańców województwa opolskiego - informuje Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku z tej formy wsparcia skorzystało prawie półtora tysiąca ojców.
 • Krótszy odpoczynek i niższa pensja w okresie epidemii

  Jedną z podstawowych zasad prawidłowego organizowania czasu pracy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Jego długość wyznacza prawo pracy, które tylko w nielicznych przypadkach pozwala na skrócenie odpoczynku. Dotyczy to pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy z uwagi na epidemię COVID-19. Taka sytuacja pozwala również pracodawcy na obniżkę pensji.
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy

  Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy

  Pracownikom w określonych okolicznościach przysługują zwolnienia od pracy. Część z nich została ustalona w Kodeksie pracy lub przepisach wykonawczych, a część w odrębnych przepisach. Za niektóre zwolnienia od pracy pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia albo przysługuje im rekompensata, a niektóre mają charakter niepłatny.
 • TSUE: pracownik nie może stracić urlopu bez wniosku

  TSUE: pracownik nie może stracić urlopu bez wniosku

  Pracownik nie może automatycznie utracić nabytego prawa do corocznego płatnego urlopu ze względu na to, że nie złożył wniosku urlopowego - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.
 • Pracujesz i dalej chcesz się uczyć? Należy ci się płatny urlop, ale musisz to ustalić na piśmie

  Pracujesz i dalej chcesz się uczyć? Należy ci się płatny urlop, ale musisz to ustalić na piśmie

  Pracownik, który zwiększa swoje kompetencje, może skorzystać z urlopu szkoleniowego. Jest on przewidziany w wymiarze od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki. Dla przykładu, 6 dni przysługuje osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Z kolei 21 dni wolnych od pracy jest przewidzianych na ostatnim roku studiów. Korzystając z tego prawa, zatrudniony nie traci urlopu wypoczynkowego. Pomiędzy jednym i drugim nie ma zależności.
 • Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników

  Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników

  Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Prawo do tego urlopu jest niezbywalne. Ustalanie wynagrodzenia za urlop opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe powinno więc odpowiadać wysokości wynagrodzenia za pracę.
 • 9 euro za godzinę sprzątaczki

  9 euro za godzinę sprzątaczki

  Stawka godzinowa nawet 9 euro, ubezpieczenie, płatne urlopy, umowy na pół lub cały etat i samochód do dyspozycji. Warunki godne pozazdroszczenia. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że chodzi o pracujące w Belgii sprzątaczki i pomoce domowe.

Filmy - Płatne urlopy (2)

 • Pracujesz i chcesz się uczyć? Należy ci się urlop

  Pracujesz i chcesz się uczyć? Należy ci się płatny urlop, ale musisz to mieć na piśmie.
 • Roczne płatne urlopy dla wszystkich! To zły pomysł PO

  Roczne płatne urlopy dla 50-latków, to zły pomysł, który proponuje Platforma Obywatelska. Inny zły pomysł to bezzwrotne dopłaty dla wynajmujących mieszkania, gdy dla rozwoju tego rynku i obniżki czynszów potrzebne jest zniesienie nadmiernej ochrony lokatorów. O dobrych i złych pomysłach zawartych w deklaracji programowej Platformy Obywatelskiej mówi ekspert FOR, Rafał Trzeciakowski. - Obok dobrych pomysłów PO są jednak też takie, które zwiększają rolę interwencji państwa - mówi R.Trzeciakowski.