Biznes - Piotr Zieliński

Artykuły - Piotr Zieliński (1)

  • Zamiar sprzedaży akcji

    Informujemy, że w dniu 9 lutego 2001 roku w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej Pan Piotr Zieliński, który jest właścicielem 800.000 akcji imiennych (uprzywilejowanych w ten sposób że jednej akcji przypada 5 głosów na WZA) -poinformował Radę Nadzorczą o zamiarze sprzedaży akcji , których jest właścicielem określając ich cenę w przedziale od 16 złotych za jedną akcję do 21 złotych za jedną akcję. Jednocześnie Pan Piotr Zieliński poinformował, iż upoważni Zarząd Spółki do przyjmowania w jego imi