Petrolinvest SA

Artykuły - Petrolinvest SA (305)

 • KNF zwróciła się do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Perolinvestu

  Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest SA - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.
 • 28 czerwca powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvestu

  28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami spółki Petrolinvest SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a z dniem następnym nastąpi wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym - poinformowała KNF w środę w komunikacie. W pięciu ostatnich sesjach na GPW walory firmy straciły ponad 77 procent.
 • ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

  ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

  ZUS złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Petrolinvestu - wynika z komunikatu spółki. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
 • Sześć chudych lat spółki Krauzego

  Sześć chudych lat spółki Krauzego

  Od chwili giełdowego debiutu wartość giełdowego Petrolinvestu stopniała z 2,3 mld zł do 140 mln zł. Spółka nie spełniła na razie snów o wielkiej ropie - informuje "Gazeta Wyborcza".
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

  Raport bieżący nr 17/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe PETROLINVEST S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 kwietnia 2013 roku, na godzinę 9.30 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Cele zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2013 roku pozostają tożsame z celami Nadzwyczajnego Walnego Zgrom
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A.

  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2013 roku, na godzinę 9.30 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwalenie nowego k
 • Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, informuje, że w dniu 1 marca 2013 roku Spółka otrzymała zawarty pomiędzy Spółką a Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG N
 • Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku Spółka zawarła z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT z siedzibą w Rep
 • Nabycie udziałów w Silurian Sp. z o.o. oraz zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji PETROLINVEST S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka", "Petrolinvest") informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 roku, w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 8 grudnia 2011 roku zawartej z Tabacchi Enterprises Ltd. ("Tabacchi"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 115/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku ("Umowa inwestycyjna"), Spółka zawarła
 • Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT

  Raport bieżący nr 79/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka zawarła z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT z siedzibą w Republice Kazachstanu, podmiocie Grupy PETROLINVEST S.A. ("A