Biznes - pełnomocnik

Artykuły - Pełnomocnik (417)

 • Do czego można upoważnić pełnomocnika?

  Jakie są prawa pełnomocnika oraz w jakich sytuacjach przekracza on swoje upoważnienie?
 • Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych

  Podatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na urzędowym formularzu. Profesjonalnemu zastępcy - adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu organy podatkowe przekazują korespondencję na adres elektroniczny skrzynki założonej na Portalu Podatkowym lub platformie ePUAP.
 • Zmiana zasad reprezentowania podatników przez pełnomocników

  Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.
 • Tusk: Może będzie ministerstwo energetyki lub pełnomocnik rządu

  Tusk: Może będzie ministerstwo energetyki lub pełnomocnik rządu

  - Konkluzją dyskusji o tym, kto powinien kreować politykę energetyczną, może być jednolity nadzór nad całą energetyką - przykładowo powołanie ministerstwa energetyki lub pełnomocnika rządu - powiedział premier Donald Tusk w piątek na konferencji prasowej.
 • Odwołanie pełnomocnika może być nadużyciem prawa

  Działanie polegające na odwoływaniu udzielonych wcześniej pełnomocnictw i ustanowieniu nowych pełnomocników w okresie biegu terminu do przyjęcia fikcji doręczenia godzi w cel tej konstrukcji prawnej - takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 października 2012r. (sygn. II FSK 584/11).
 • Pracodawcy RP: Pełnomocnik rządu ds. gazu łupkowego odstraszy inwestorów

  Pracodawcy RP: Pełnomocnik rządu ds. gazu łupkowego odstraszy inwestorów

  - To zaczyna odstraszać potencjalnych inwestorów - mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP o rządowych pomysłach dotyczących gazu łupkowego. Chodzi zarówno o wprowadzenie podatku od wydobycia, jak i powołanie urzędnika, który ze strony rządu nadzorowałby wydobycie węglowodorów, czyli ropy i gazu, również łupkowego.
 • Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

  Od 1 stycznia 2012 r. swoje funkcjonowanie rozpocznie rejestr pełnomocnictw działający w ramach CEIDG. Ustanowienie przez przedsiębiorcę pełnomocnika i rejestracja jego danych w tym systemie będzie oznaczać, iż w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować swego mocodawcę bez konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy, odrębnych dokumentów.
 • Pełnomocnik do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

  Podatnicy w celu potwierdzenia określonych faktów niejednokrotnie muszą legitymować się zaświadczeniami. Aby uzyskać taki dokument trzeba, złożyć wniosek. Niektórzy podatnicy dokonują tego samodzielnie, inni wyręczają się pełnomocnikiem. W tym drugim przypadku pojawia się problem, dotyczący zwłaszcza tych, którzy wielokrotnie występują o zaświadczenia. Organy podatkowe żądają bowiem za każdym razem złożenia pełnomocnictwa bądź jego odpisu.
 • Kto może podpisywać deklarację podatkową?

  Deklaracje podatkowe muszą być podpisywane przez uprawnione do tego osoby, a złożony podpis jest potwierdzeniem autentyczności danych w nich zawartych. Jednak podatnik nie jest jedyną osobą, która może złożyć podpis na deklaracji.
 • Uważaj na "darmową aktualizację danych"

  Uważaj na "darmową aktualizację danych"

  Z pozoru "darmowa" aktualizacja danych twojej firmy w internetowej bazie może kosztować nawet kilkaset euro rocznie.