pełnomocnictwo

Artykuły - Pełnomocnictwo (286)

 • Pełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzu

  Pełnomocnictwo ogólne na (nie)urzędowym formularzu

  Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych trzeba złożyć w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Forma pisemna jest dopuszczalna w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie zgłoszenia przez internet. Papierowe pełnomocnictwo ogólne przedłożone do akt sprawy nie powinno być jednak negowane, lecz potraktowane jako pełnomocnictwo szczególne.
 • Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych nie oznacza przeniesienia odpowiedzialności

  Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych nie oznacza przeniesienia odpowiedzialności

  Udzielając innej osobie upoważnienia do podpisywania deklaracji podatkowych musimy pamiętać, że nie zwalnia to nas z odpowiedzialności podatkowej. Gdy w tak podpisanej deklaracji znajdą się błędy skutkujące zaniżeniem podatku, fiskus będzie domagał się uregulowania należności wraz z ewentualnymi odsetkami od podatnika, a nie pełnomocnika. Jeśli deklarację podpisywał profesjonalista, podatnik ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.
 • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Raport bieżący nr 70/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, REGON: 45274649, wpisanej w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr akt 1581, na żądanie akcjonariusza: Republika Czeska - Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, na podstawie postanowień § 181, ust. 1 i 2 ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz.,
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 22 listopada 2010 r.

  Raport bieżący nr 90/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariusza Lurena Investments B.V., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 listopada 2010 r. (poniedziałek) na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RU
 • Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

  Raport bieżący nr 106/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgroma
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Raport bieżący nr 82/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402š i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB - CHOJNICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień 1
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 61/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach informuje o zwołaniu na dzień 10 listopada 2010 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odta
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 listopada 2010 roku oraz projekty uchwał

  Raport bieżący nr 58/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd WOLA INFO S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymaniem wniosku akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 400 oraz art. 402š § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2010 roku, na godz.12.00. Nad
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 listopada 2010 roku

  Zarząd Spółki poniżej podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 listopada 2010 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawskim Centrum Finansowym przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, piętro 11, sala Aurora. I. Porządek obrad obejmu
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

  Raport bieżący nr 35/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") na podstawie art. 397 §1 i 2, art. 399 § 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 października 2010 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Inte