PEKAES SA

Artykuły - PEKAES SA (720)

 • Delegacja z Chin z wizytą w PEKAES

  PEKAES, czołowy operator logistyczny, gościł w swojej centrali w Błoniu oficjalną delegację Samorządu Ningbo, jednego z najbardziej rozwijających się regionów Chin. Spotkanie miało na celu omówienie perspektyw i planów rozwoju współpracy z PEKAES w zakresie drobnicy kolejowej na trasie Chiny-Europa-Chiny.
 • PEKAES podsumował działania operacyjne w okresie ŚDM

  PEKAES, czołowa grupa logistyczna, podsumował działania operacyjne w okresie Światowych Dni Młodzieży. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu operacji logistycznych do obsługi klientów w czasie trwania tego ważnego wydarzenia, spółka sprawnie zrealizowała dystrybucję towarów na obszarze objętym ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężarowych.
 • PEKAES uruchomił nowoczesny terminal w Sosnowcu - dalsza ekspansja grupy

  PEKAES uruchomił nowoczesny terminal w Sosnowcu - dalsza ekspansja grupy

  PEKAES SA, czołowa polska grupa logistyczna, poinformowała o uruchomieniu nowoczesnego magazynu w Sosnowcu i zmianie lokalizacji oddziału PEKAES w województwie śląskim. Nowy terminal cross-dockowy na terenie aglomeracji śląskiej poszerza skalę możliwości operacyjnych Firmy w tym kluczowym dla gospodarki regionie kraju. Duże możliwości przeładunkowe zapewniają szybką i płynną obsługę jeszcze większej liczby przesyłek krajowych i międzynarodowych.
 • PEKAES konsekwentnie poprawia rentowność

  Strategia rozwoju w obszarze usług drobnicowych i intermodalnych, optymalizacji kosztowej oraz reorganizacji Grupy po raz kolejny przyniosła bardzo pozytywne efekty. Grupa Kapitałowa PEKAES osiągnęła w I półroczu 2015 r. ponad 49 proc. wzrost zysku netto oraz 6,9 proc. wzrost EBITDA, które wyniosły odpowiednio 11,37 mln zł i 18,9 mln zł. PEKAES poprawił również wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności.
 • PEKAES wspólnie z Kulczyk Foundation wyremontują biblioteki

  Dziesięć bibliotek publicznych wyremontuje spółka PEKAES (GPW: PEK) wspierana przez Kulczyk Foundation - partnera strategicznego akcji zaczytani.org. Konwencja konkursu CSR nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu 10-lecia obecności spółki PEKAES na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma poprzez ten gest chce podziękować lokalnym społecznościom, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do długotrwałego rozwoju spółki.
 • Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK SA oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości PEKAES SA

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym PEKAES SA, RULA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PEKAES SA

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż w dniu 8 marca
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki ATB TRUCK S.A. oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości PEKAES SA

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku PEKAES SA zawarł: 1) ze spółką RULA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("RULA"), przy udziale spółki ATB
 • Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 oraz oświadczenie w sprawie przekazywania raportów okresowych przez PEKAES SA

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PEKAES SA z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państ