Biznes - pedofila

Artykuły - Pedofila (3)

 • Bankructwo sposobem na unikanie zadośćuczynienia ofiarom pedofilii

  Bankructwo sposobem na unikanie zadośćuczynienia ofiarom pedofilii

  ​Słowo bankructwo, czy inaczej upadłość, nie brzmi dobrze. Raczej groźnie. Zwłaszcza w kontekście podmiotów, które bankrutują. W prawie polskim upadłość to postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, prowadzone w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. O upadłości decyduje sąd. W Stanach Zjednoczonych ten instrument prawno-ekonomiczny funkcjonuje już ponad 200 lat.
 • Kartą w pedofila

  MasterCard Europe, Visa, PayPal wspólnie z Komisją Europejską zaangażowali się w działania na rzecz blokowania przepływu pieniędzy przeznaczonych na zakup zdjęć z dziecięcą pornografią w internecie.
 • Praca nie dla pedofila

  Rząd negatywnie ocenił poselski projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, które pozwoliłyby szefom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych uzyskać informacje o osobach karanych za pedofilię i stosującym przemoc wobec dzieci.