InteriaTV - patrol konny

Filmy - Patrol konny (1)

  • Policjanci na konnych patrolach kontrolują przestrzeganie kwarantanny przez mieszkańców Londynu

    Policjanci na konnych patrolach kontrolują przestrzeganie kwarantanny przez mieszkańców Londynu. Premier Boris Johnson wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą opuszczać domy wyłącznie w celu dotarcia do pracy lub realizacji swoich podstawowych potrzeb. Ponadto wprowadzono zakaz zgromadzeń. W miejscach publicznych mogą spotykać się maksymalnie dwie osoby. Policja otrzymała szersze uprawnienia w egzekwowaniu tych przepisów.