Biznes - paris

Artykuły - Paris (12)

 • Powołanie osób nadzorujących

  Raport bieżący nr 17/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżą
 • Zawiadomienia BCEF LP 2, Guernsey oraz SAS Rue la Boetie o zmianie stanu posiadania akcji Internet Group S.A.

  Raport bieżący nr 38/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Internet Group S.A. informuje, że w dniach 25 i 26 maja 2010 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zawiadomieniu z dnia 25 maja 2010 roku spółka BCEF LP 2, Guernsey, poinformowała o zejściu
 • Orco informuje o postępach w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej

  Raport bieżący nr 44/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Orco Property Group przekazuje komunikat w języku angielskim informujący o postępach w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. Komunikat w języku angielskim jest wiążący.Tłumaczenie komunikatu poniżej. Paryż, 7 października 2009 - Orco Property Group, inwestor, deweloper i zarządca nieruchomości w Europie Centralnej, informuje o: - Planowanym zwiększeniu udziałów w Orco Germany - W
 • Powołanie osób nadzorujących.

  Raport bieżący nr 56/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.
 • W centrum Budapesztu Orco otwiera Paris Department Store

  Raport bieżący nr 13/2009Podstawa prawna: Inne uregulowania Orco Property Group ("spółka") przekazuje komunikat w języku angielskim informujący o otwarciu Paris Department Store w Budapeszcie. Po renowacji budynku znajdującego się pod ochroną konserwatorską ORCO stworzyło ekskluzywne biura kategorii A+ i nowoczesne centrum handlowe o powierzchni blisko 6000 m kwadratowych. Podstawa prawna publikacji art. 56 ust. 1 w związku z ust. 6 ustawy o ofercie publicznej. Załączniki: Plik;O
 • Polacy w Disneylandzie potrzebni od zaraz

  Polacy w Disneylandzie potrzebni od zaraz

  FRANCJA : Disneyland Resort Paris po raz kolejny organizuje nabór nad Wisłą.
 • (Potencjalne) dziedziczki fortun miliarderów

  (Potencjalne) dziedziczki fortun miliarderów

  Od tekstów Hall and Oates i Gwen Stefani po obiektyw Andy'ego Warhola, bogata dziewczyna zawsze była atrakcyjnym tematem dla artystów i plotkarzy. Teraz, dziedziczki fortun przyciągają uwagę mediów w coraz młodszym wieku.
 • Uprawomocnienie pozwolenia na budowę domu handlowego Paris Departament Store w Budapeszcie

  Raport bieżący nr 10/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Orco Property Group przekazuje tłumaczenie na język polski komunikatu dotyczącego uprawomocnienia pozwolenia na budowę domu handlowego Paris Department Store w Budapeszcie. Pełna treść komunikatu znajduje się w odrębnych załącznikach. Przekazujemy komunikat w wersji polskiej i angielskiej. Załączniki: Plik;Opis Paris Department Store_uprawomocnienie pozwolenia na budowę.pdf;Tłuma
 • Powołanie osób nadzorujących

  Raport bieżący nr 17/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, wymagane przepisami § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżą