"Pan Tadeusz"

Artykuły - "Pan Tadeusz" (55)

 • "Nasz Dziennik": Więcej klasyki

  "Nasz Dziennik": Więcej klasyki

  "Lektury bez cenzury" - pod takim hasłem 14 października rusza akcja promująca klasyczne dzieła polskiej literatury. Z inicjatywą wystąpiła Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", informuje "Nasz Dziennik".
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 14 sierpnia 2013 roku Pan Tadeusz Uchmanowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 14 sierpnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:ROBERT LORANC - PREZES
 • Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel poinformował, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny Sekcja Zażaleniowo-Kasacyjna, na skutek zażalenia złożonego przez Pana Tadeusza Dykiel na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wyż
 • Zawiadomienie Pana Tadeusza Dykiel

  Zarząd NOVIAN S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku otrzymał pismo od Pana Tadeusza Dykiel, zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel poinformował, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny Sekcja Zażaleniowo-Kasacyjna, na skutek zażalenia złożonego przez Pana Tadeusza Dykiel na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2012 roku, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wyżej opisane po
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Waspol S.A informuje, że dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Tadeusz Redyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Wyszyński - Prezes Zarządu
 • Projekcja niemego "Pana Tadeusza"

  Projekcja niemego "Pana Tadeusza"

  Premierowy pokaz zrekonstruowanego cyfrowo, niemego filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku odbędzie się w piątek, 9 listopada, we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty.
 • Kino Iluzjon wraca na "stare śmieci"

  Kino Iluzjon wraca na "stare śmieci"

  Stołeczne kino Iluzjon powróciło po ponad trzech latach do budynku przy ul. Narbutta. Działalność kina w odnowionej siedzibie zainauguruje w piątek pokaz niemego filmu "Pan Tadeusz". W sali kinowej wyposażonej w nowy sprzęt znowu zawisły warszawskie syrenki.
 • Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Zarząd Montu Holding S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 23 września 2012 r. Pan Tadeusz Pietka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Osoby reprezentujące spółkę:Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu
 • Rezygnacja Członka Zarządu

  Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 otrzymał zawiadomienie, że Pan Tadeusz Kubicki - Członek Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 16 kwietnia 2012 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • Zmiany w zarządzie spółki

  Zarząd Mabion S.A. informuje, że z dniem 5 października 2011 roku Pan Tadeusz Pietrucha przestał pełnić funkcję członka zarządu Spółki na podstawie złożonego oświadczenia o rezygnacji oraz zgodnie z przyjętą strategią spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki Mabion SA powołała z dniem 5 października 2011 na członka zarządu spółki Pana Sławomira Jarosa. Zmiana w zarządzie spółki odzwierciedla transformację spółki Mabion SA od czystej spółki badawczo rozwojowej w której