Paki

Artykuły - Paki (126)

 • Przerwa w obradach NWZA SCO-PAK SA

  Raport bieżący nr 8/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D
 • Ustalenie dnia referencyjnego procesu scalenia akcji spółki SCO-PAK SA

  Raport bieżący nr 20/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka”,”Emitent”) postanawia wyznaczyć dzień 12 grudnia 2014 roku jako Dzień Referencyjny procesu scalenia akcji SCO-PAK SA. Decyzję podjęto w nawiązaniu do uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 października 2014 r. " w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki" (RB 16/2014 z dnia 0
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK SA

  Raport bieżący nr 13/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka”, ”Emitent”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK SA na dzień 31 października 2014 roku o godz.12:00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A, lok. 89- 91. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ i projekty uchwał stanowią załączniki do niniejs
 • Wykluczenie akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 1048/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wykluczenia z dniem 26 września 2014 roku z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. Wykluczenie jest następstwem złożenia w dniu 2 września 2014 roku przez DRUK-PAK S.A. wniosku o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie na rynk
 • Zysk netto ZE PAK gorszy od konsensusu

  Zysk netto ZE PAK, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2014 roku 34,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 71,6 mln zł.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiSCO-PAK S.A.

  Raport bieżący nr 7/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka”,”Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A na dzień 27 czerwca 2014 roku o godz.12:00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A, lok.89- 91.
 • ZE PAK modernizuje Elektrownię Pątnów

  ZE PAK podpisał z konsorcjum BGK, mBanku, Banku Millennium, Pekao oraz PKO BP umowę kredytu o wartości 1,11 mld zł na modernizację bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów - podał ZE PAK w komunikacie. Spłata kredytu jest zaplanowana do 31 grudnia 2023 r.
 • SCO-PAK zadebiutował w poniedziałek na rynku regulowanym GPW

  SCO-PAK zadebiutował w poniedziałek na rynku regulowanym GPW. Do tej pory spółka była notowana na NewConnect. Debiut SCO-PAK na GPW jest 7. wejściem spółki na ten rynek w 2013 r. SCO-PAK jest 439. firmą tam kwotowaną.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka”,”Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A na dzień 25 czerwca 2013 roku o godz.12:00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A, lok.89- 91. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pods
 • Raport roczny SCO-PAK SA za rok obrotowy 2012

  Zarząd spółki SCO-PAK SA ("Spólka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2012 wraz załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Pleskot - Prezes Zarządu