Biznes - P.T.

Artykuły - P.T. (212)

 • Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice.”

  Raport bieżący nr 25/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 05 listopada 2018 r. podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które działa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 2, Działanie 2.18. pt. "Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
 • Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec.”

  Raport bieżący nr 24/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 05 listopada 2018 r. podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które działa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 2, Działanie 2.18. pt. "Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych ora
 • Wniosek o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek

  Zarząd Spółki informuje, że READ-GENE SA. złożył wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pt. "Określenie ryzyka raków u kobiet z mutacją BRCA1 w zależności od wieku i stężenia miedzi we krwi" (zgłoszenie oznaczono numerem P. 427 361). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez PT SARAHMIDA

  Raport bieżący nr 64/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu z dnia 4 września dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida (Kontrahent) informuje co następuje. W dniu 4 września 2018 roku, w odpowiedzi na wezwanie ze strony Emitenta do przedłożenia Gwarancji Bankowej, która jest warunkiem wejścia w życie Umów mi
 • Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r. - korekta

  Zarząd PHARMENA S.A. koryguje raport bieżący nr 23/2018 opublikowany w dniu 27 września 2018 r. pt. „Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r.” ze względu na fakt, iż w protokole notarialnym przez omyłkę pisarską nie wskazano, iż zapis „Czas trwania Spółki jest nieograniczony.” stanowi § 4 Statutu, lecz został on umieszczony bezpośrednio pod treścią § 3 Statutu. Z tego względu koryguje się raport bieżący nr 23/2018 w następujący sposób: Jest: § 3
 • Komentarz Zarządu Rubicon Partners S.A. do artykułu Pulsu Biznesu pt. „Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd” autorstwa Dawida Tokarza opublikowanego w dniu 14 września 2018 roku

  Raport bieżący nr 16/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W związku z publikacją w dniu 14 września 2018 r. artykułu pt. "Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd” w gazecie Puls Biznesu Zarząd Rubicon Partners SA (Spółka) stanowczo zaprzecza, jakoby którykolwiek z pracowników lub menadżerów Spółki podejmował jakiekolwiek niezgodne z prawem działania związane z obrotem akcjami spółki Briju. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że akt oskarżenia prze
 • Zawarcie aneksu do Umowy z PT SARAHMIDA

  Raport bieżący nr 60/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI 55/2018 z dnia 4 września br. dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida informuje co następuje. W dniu 11 września 2018 r., w nawiązaniu do opisywanego wcześniej stanu faktycznego procesu inwestycyjnego, strony zawarły Aneksy do Umów z dnia 10 l
 • Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez PT SARAHMIDA

  Raport bieżący nr 55/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu z dnia 3 sierpnia dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida informuje co następuje. W dniu 4 września 2018 roku, w odpowiedzi na zażądanie przez Emitenta, związane z czynnościami nadzorczymi nad procesem uzyskiwania Gwarancji Płatności, stanowiących
 • Korekta raportu bieżącego pt. Zmiana warunków znaczących Umów Faktoringowych przez Jednostkę Zależną od Emitenta

  Raport bieżący nr 35/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 4 lipca 2018 roku poprzez dodanie po ostatnim zdaniu zdania kolejnego o następującej treści: "Przedmiotowa zmiana jest związana z dostosowaniem limitu factoringowego do aktualnego zapotrzebowania Jednostki Zależnej od Emitenta tj. LogistykaPL sp. z o.o. i nie powoduje obniżenia w
 • Zawarcie umowy z firmą PT. Eltran Indonesia.

  Raport bieżący nr 9/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu dnia 25.05.2018 r. umowy przez kontrahenta - firmę PT. Eltran Indonesia (Jl. Soekarno-Hatta No. 442, at 1st Floor “C” building Bandung, Indonesia). Przedmiotem umowy jest dostawa tokarki kołowej UBF 112 N i tokarki do osi TOK 80 N w ramach projektu Palembang LRT. Łączna wartość przedmiotu u