ostrów mazowiecka

Synonimy:
Ostrowi Mazowieckiej,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Ostrów mazowiecka (136)

 • Jednolity tekst Statutu Emitenta

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki sporządzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 grudnia 2012 r. na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z dnia 25 października 2012 r. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Statucie Spółki na Nadzwyczajnym Walny
 • Wykaz Akcjonariuszy FABRYK MEBLI FORTE S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI FORTE S.A. w dniu 25 października 2012 roku.

  Raport bieżący nr 17/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje wykaz akcjonariuszy FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 25 października 2012 roku. Załączniki: Plik;OpisRobert Rogowski - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 25 października 2012 r. Załączniki: Plik;OpisMaciej Formanowicz - Prezes Zarządu
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22.06.2012

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. Załączniki: Plik;OpisRobert Rogowski - Wiceprezes Zarządu
 • Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2011

  Raport bieżący nr 7/2012Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje poniżej wykaz wszystkich informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późń. zm
 • Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

  Raport bieżący nr 6/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. Załączniki: Plik;OpisMaciej Formanowicz - Prezes Zarządu
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej na dzień 22.06.2012 roku (korekta raportu bieżącego nr 5/2012)

  Raport bieżący nr 5/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2012 z uwzględnieniem korekty. Ogłoszenie (raport nr 5/2012) zostało przesłane w niepełnej wersji z powodu nieskopiowania wszystkich stron. Załączniki: Plik;OpisRobert Rogowski - Wiceprezes Zarządu
 • Powołanie osób zarządzających Emitenta

  Raport bieżący nr 19/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. dokonała wyboru Zarządu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie: Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu, Robert Rogowski - Wiceprezes Zarządu, Klaus Dieter Dahlem - Cz
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r.

  Raport bieżący nr 18/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r. Załączniki: Plik;Opis RB_18_2011_uchwały podjęte przez ZWZ.pdf;treść uchwał podjętych przez ZWZ 22.06.2011. załącznik do uchwały nr 19_2011 ZWZ.pdf;załącznik d
 • Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 17/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej uchwałą Nr 6/2011 postanowiło część zysku netto osiągniętego w roku 2010 w wysokości 17.813.313 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy trzyst