Film - osobowe

Artykuły - Osobowe (1)

  • Regulamin konkursu

    REGULAMIN KONKURSU "Przypadek Harolda Cricka". I. Postanowienia ogólne konkursu "Przypadek Harolda Cricka". 1.Konkurs, zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL" 2.Konkurs rozpoczyna się dnia 30/05/2007 i trwa do dnia 31/05/2007 3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.film.interia.pl 4.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.P