ORZLOPONY

Synonimy:
ORL,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - ORZLOPONY (75)

 • ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny- I kwartał 2012

  Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:ORZEŁ SA Załącznik Raport kwartalny skonsolidowa
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  Zarząd RUNICOM S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Runicom - raport za 1 Q 2012 - 15 05 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 239.2 kBOsoby r
 • ORZEŁ SA: Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015

  Zarząd Spółki przekazuje w załączniku nową strategię rozwoju dla Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015. Strategia obejmuje rozwój Spółki ORZEŁ SA oraz spółki z Grupy Kapitałowej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:
 • Raport za I kwartał 2012 r.

  Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:raport 1Q 2012 ROTOPINO PL.pdf rozmiar: rozmiar: 608.7 kB
 • ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny- I kwartał 2012

  Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:ORZEŁ SA Załącznik Raport kwartal
 • ORZEŁ SA: Raport miesięczny - kwiecień 2012

  Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012 roku zawierający: 1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 2.Raporty bieżące opublikowane w kwietniu 2012 r. 3.Informacje na temat real
 • ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2012 r.

  Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń - kwiecień 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 5 352,7 tys. zł, co stanowi 66,2 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody skonsolidowane przypadające na Akcjonariuszy Spółki dominujące w tym okresie wyniosły 6 888,6 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA. Podstawa prawna: § 3
 • ORZEŁ SA: Raport miesięczny - marzec 2012

  Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2012 roku zawierający: 1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. 2.Raporty bieżące opublikowane w marcu 2012 r. 3.Informacje na temat realizacj
 • ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - marzec 2012 r.

  Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń - marzec 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 3 597,0 tys. zł, co stanowi 71,5 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w tym okresie osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 4 949,9 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznik
 • ORZEŁ SA: Podpisanie kontraktu na dostawę granulatu gumowego

  Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany kontrakt z kontrahentem zagranicznym na dostawę granulatu gumowego. Podpisany kontrakt obowiązuje przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Wartość kontraktu do końca 2012 roku wynosi 856 tys. Euro. Szacowana roczna wartość zamówień w kolejnych latach wynosi nie mniej niż w roku 2012. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa została uznana za znaczącą