Orzeł Biały SA

Artykuły - Orzeł Biały SA (187)

 • Orzeł Biały publikuje wyniki za 2012 r.

  Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2012 r. 412,1 mln zł przychodów przy 27,2 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 10,7 mln zł zysku netto. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu był rekordowy i wyniósł 55,4 tys. ton - o 8,4% więcej niż rok wcześniej.
 • Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2012 r.

  Orzeł Biały, spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała po trzech kwartałach 2012 r. 294,2 mln zł przychodów przy 20,7 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 9,5 mln zł zysku netto.
 • Orzeł Biały poprawia wyniki w I kwartale 2012 r.

  Orzeł Biały (GPW: OBL), spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I kwartale 2011 r. 94,4 mln zł przychodów. To o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Zysk netto w I kwartale tego roku wyniósł 5,8 mln zł, czyli o 8,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu w I kwartale 2012 r. wyniósł 13 tys. ton, czyli ponad 10,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r.
 • Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2011 r.

  Orzeł Biały, spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I półroczu 2011 r. 178,6 mln zł przychodów. To o 22,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 13,1 mln zł. Przed rokiem było to 18,5 mln zł. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu wzrósł w I półroczu 2011 r. o 7,4 proc. do 23,9 tys. ton.
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

  Raport bieżący nr 7/2011Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 05.03.2010 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi recyklingowej informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannover (Germany). Wartość umowy netto wyniosła 47,3 mln zł
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 6/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 3.03.2011roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa, dotyczące sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofe
 • DM BOŚ rekomenduje Orzeł Biały

  Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 7 lutego, wydali rekomendację "kupuj" dla akcji spółki Orzeł Biały, cena docelowa została wyznaczona na poziomie 32 zł.
 • Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2011r. wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

  Raport bieżący nr 5/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przesyła informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2011r. Podstawa prawna: RMF GPW §83 ust.1 oraz §103 ust.1 Załączniki: Plik;OpisZbigniew Rybakiewicz - Prezes Zarządu
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

  Raport bieżący nr 4/2011Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 28.01.2010 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy netto wyniosła 85,9 mln zł, co przekroczyło 10
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

  Raport bieżący nr 3/2011Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 28.01.2010 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej oraz aneksu do tej umowy, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma ROMBAT S.A. z siedzibą w Bistrita w Rumunii. Wartość umowy netto wyniosła 47,4 mln