orzeł biały

Artykuły - Orzeł biały (299)

 • Orzeł Biały: Stabilna sprzedaż ołowiu. Ceny surowców na wysokim poziomie

  W 2013 roku Orzeł Biały, lider polskiego rynku recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych, przerobił i sprzedał 55,46 tys. ton ołowiu rafinowanego. To wynik nieznacznie wyższy od wolumenu sprzedaży zanotowanego w 2012 r. przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży. W samym IV kwartale 2013 r. Orzeł Biały sprzedał 15,5 tys. ton ołowiu, o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.
 • "Nasz Dziennik": Szachownica godła nie znieważa

  "Nasz Dziennik": Szachownica godła nie znieważa

  Umieszczenie w korpusie orła biało-czerwonej szachownicy nie jest naruszeniem prawa - twierdzą heraldycy, z którymi rozmawiał "Nasz Dziennik". Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) jest jednak innego zdania i wszczęła w tej sprawie śledztwo.
 • Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2012

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomościZarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok
 • Orzeł Biały publikuje wyniki za 2012 r.

  Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2012 r. 412,1 mln zł przychodów przy 27,2 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 10,7 mln zł zysku netto. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu był rekordowy i wyniósł 55,4 tys. ton - o 8,4% więcej niż rok wcześniej.
 • Skonsolidowany Raport roczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załączniku :
 • Raport roczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 13.03.2012 r., w którym informował o zawarciu aneksu do umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy netto wyniosła 82 894,0 tys. zł, co prz
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 13.03.2012 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi recyklingowej, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze (Niemcy). Wartość umowy netto wyniosła 108 567,0 ty
 • Rekordowa sprzedaż Orła Białego

  W 2012 roku Orzeł Biały, lider polskiego rynku recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych, przerobił i sprzedał 55,4 tys. ton ołowiu rafinowanego. To rekordowy wynik w historii i jednocześnie o 8,4% wyższy niż w 2011 r., kiedy spółka znalazła nabywców na 51,1 tys. ton tego metalu. W samym IV kwartale 2012 r. Orzeł Biały sprzedał 15,2 tys. ton - o 6,8% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.
 • Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2013 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2013. Podstawa prawna: RMF GPW par. 83 ust. 1 i ust. 3 oraz par. 103 ust. 1 Załączniki: Plik;OpisZbigniew Rybakiewicz - Prezes ZarząduTomasz Lewicki - Wiceprezes Zarządu