orłow

Artykuły - Orłow (398)

 • Orzeł SA: Emisja obligacji serii D

  Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii D. Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały zostaną skierowane propozycje nabycia obligacji serii D. Podstawa prawna:
 • Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie por
 • Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

  Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Kom
 • Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

  Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Orzeł - Prezes ZarząduMonika Koszade-Rutkiewicz - Członek Zarządu
 • Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

  Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 roku. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Orzeł - Prezes ZarząduMonika Koszade-Rutkiewicz - Członek Zarządu
 • Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 opublikowanego raportem bieżącym nr 02/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku z późniejszą korektą niniejszego raportu opublikowaną raportem bieżącym nr 3/2016 w dniu 22 stycznia 2016 roku. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok z daty 3 czerwca 2016 roku na dzień 18 maja 2016 roku. Podstawa prawna
 • Orzeł SA: Emisja obligacji serii D

  Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 roku, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku. Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały odsetki od obligacji serii D naliczane będą począwszy od dnia 1 lipca 201
 • Orzeł SA: Emisja obligacji serii D

  Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D. Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały odsetki od obligacji serii D naliczane będą począwszy od dnia 5 maja 2016 roku, a ich wykup nastąpi w dniu 5 maja 2026 roku.
 • Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

  Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Orzeł - Prezes ZarząduMonika Koszade-Rutkiewicz - Członek Zarządu
 • Orzeł SA: Odwołanie prognoz finansowych

  Zarząd Orzeł S.A. niniejszym odwołuje prognozy finansowe opublikowane w raporcie bieżącym numer 45/2014 z dnia 2 października 2014 roku. Powodem nie wykonania prognozy wyniku finansowego netto w 2015 roku było przede wszystkim ujęcie w kosztach bilansowych wydatków na prace B+R, które pierwotnie miały zakończyć się w roku 2014, a w rzeczywistości realizowane były w latach 2012-2015, co zostanie szerzej omówione w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2015 roku, który Spółka opublikuje