mobtech - Orange Polska

Artykuły - Orange Polska (1)

  • TP i PTK Centertel łączą się w Orange Polska

    TP i PTK Centertel łączą się w Orange Polska

    Telekomunikacja Polska oraz PTK Centertel połączą się z końcem 2013 roku w jedną firmę pod nazwą Orange Polska. Decyzję w tej sprawie, podjętą 9 września 2013 r. Zarząd TP przedstawi do zatwierdzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.