opozycja antykomunistyczna w PRL

Artykuły - Opozycja antykomunistyczna w PRL (23)

 • Narodowa Organizacja Wyzwoleńcza "Lechia"

  Narodowa Organizacja Wyzwoleńcza "Lechia"

  Konspiracja, powstająca po wprowadzeniu stanu wojennego, formowała się w sposób podobny do Polskiego Państwa Podziemnego, początkowo składającego się z wielu rozproszonych organizacji. Tak, jak w czasach okupacji hitlerowsko–sowieckiej, tak też w czasie wojny polsko–jaruzelskiej spontaniczne tworzone organizacje z czasem konsolidowały się w struktury duże i dobrze zorganizowane.
 • "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

  "Replika". Podziemne pismo konserwatywno-liberalne

  Po wprowadzeniu stanu wojennego, oprócz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, powstało wiele konspiracyjnych organizacji i grup politycznych, prezentujących własną myśl polityczną. W refleksji nad kierunkami działania oraz kształtem przyszłej niepodległej Rzeczpospolitej, myśl ekonomiczna stanowiła nieco mniej znaczący nurt. Niemniej sukcesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pod rządami Ronalda Reagana i Margaret Thatcher stanowiły inspirację dla wielu niezależnych działaczy. W podziemnej opozycji wyodrębnił się nurt, który można określić jako konserwatywno-liberalny.
 • 22 lutego 1947 r. Sejm ogłasza amnestię

  22 lutego 1947 r. Sejm ogłasza amnestię

  Druga po wojnie w ludowej Polsce amnestia pozwolił reżimowi na jeszcze skuteczniejsze rozprawienie się z podziemiem antykomunistycznym.
 • Kto był opozycjonistą?

  Kto był opozycjonistą?

  Odbiorcy publikowanych dziś relacji o późnym PRL–u odnieść mogą wrażenie, że działająca wówczas opozycja stanowiła wielką część społeczeństwa. Rzeczywiście – Polacy o poglądach niechętnych ówczesnemu ustrojowi prawdopodobnie stanowili większość. W konsekwentne działania, mające na celu zmianę sytuacji kraju, angażował się jednak ułamek promila naszych rodaków.
 • Działacze opozycji z PRL otrzymają wsparcie finansowe

  Pomoc finansową w wysokości 400 zł miesięcznie i jednorazowe świadczenie specjalne przyznawane w wyjątkowych wypadkach - przewiduje wchodząca w życie w poniedziałek, nowa ustawa o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • Sprawy międzynarodowe w publicystyce drugiego obiegu (1976-1990)

  Sprawy międzynarodowe w publicystyce drugiego obiegu (1976-1990)

  Niezależny ruch wydawniczy w Polsce powstał w 1976 r. Do 1990 r. ukazało się około siedmiu tysięcy tytułów książek i broszur oraz około sześciu tysięcy pism. Problematyka międzynarodowa stanowiła tematykę stale obecną na łamach podziemnych publikacji.
 • Myśl programowa Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

  Myśl programowa Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

  Polskie Porozumienie Niepodległościowe zostało utworzone 3 maja 1976 roku. W przeciwieństwie do innych organizacji opozycyjnych działających w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych PPN był strukturą tajną.
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe

  Polskie Porozumienie Niepodległościowe

  W połowie lat siedemdziesiątych w PRL pojawiły się pierwsze wyraźne symptomy nadchodzącego kryzysu ekonomicznego. Polityka władz wywoływała coraz częstsze protesty ze słabo zorganizowanej jeszcze opozycji. Protesty te nasiliły po próbie wprowadzenia zmian do Konstytucji PRL, które miały jeszcze bardziej uzależnić nasz kraj od Związku Sowieckiego i utrwalić monopol na władzę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1976 r. działało już kilka ugrupowań opozycyjnych jednak wbrew potocznym opiniom Komitet Obrony Robotników wcale nie był pierwszą organizacją utworzoną w tym czasie. Kilka miesięcy wcześniej, w rocznicę Konstytucji 3 maja, w Warszawie powstało Polskie Porozumienie Niepodległościowe.
 • "Contra". Antykomunistyczne pismo polityczne Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość"

  "Contra". Antykomunistyczne pismo polityczne Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość"

  ​Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość" w latach osiemdziesiątych należała do najważniejszych organizacji niepodległościowych, czyli tych dla których odzyskanie niepodległości przez Polskę było celem nadrzędnym. LDP"N" prowadziła głównie działalność wydawniczą, która umożliwiała propagowanie własnego programu i zamieszczanie bieżących ocen sytuacji w kraju i za granicą.
 • Pierwszy powielacz dla podziemia. Początki niezależnego ruchu wydawniczego w połowie lat 70.

  Kiedy mówi się i pisze o początkach niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce w połowie lat 70., na ogół przywołuje się powstanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej stworzonej w Warszawie przez Mirosława Chojeckiego. Mniej pamięta się, że genezy historii pierwszego powielacza, który odegrał ogromną rolę w powstaniu drugiego obiegu w latach siedemdziesiątych można doszukiwać się w Lublinie już w roku akademickim 1970/1971.

Filmy - Opozycja antykomunistyczna w PRL (2)