opóźnienie

Artykuły - Opóźnienie (220)

 • Skorpion w samolocie. Ukąsił jednego z pasażerów

  Skorpion w samolocie. Ukąsił jednego z pasażerów

  Pajęczak wywołał alarm na pokładzie samolotu linii Alaska Airlines.
 • Justin Bieber zaczyna gwiazdorzyć?

  Justin Bieber zaczyna gwiazdorzyć?

  Czy młodemu piosenkarzowi uderzyła do głowy sodówka?
 • Mariah Carey przekłada premierę nowej płyty

  Mariah Carey przekłada premierę nowej płyty

  Amerykańska wokalistka Mariah Carey postanowiła przełożyć premierę nowej płyty na 2013 rok. Na decyzję gwiazdy wpłynęły obowiązki jurorskie w programie "American Idol".
 • Wezwanie NWR na sprzedaż akcji Bogdanki. Opóźnienie rozpoczęcia przyjmowania zapisów z powodów regulacyjnych .

  Raport bieżący nr 52/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe Zarząd spółki NEW WORLD RESOURCES N.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Spółka") w załączeniu przekazuje komunikat opublikowany na rynku londyńskim w języku angielskim dotyczący opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zapisów z powodów regulacyjnych. Pełna treść komunikatu w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 w zw. z ust
 • Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - nowy kontrakt Budimeksu SA

  Raport bieżący nr 71/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/71/10 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 października 2010 r. Budimex SA podpisał z Gminą Lublin umowę na "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19". Wartość kontraktu: 102.119.185,87 PLN netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż
 • Zawarcie znaczącego aneksu.

  Raport bieżący nr 114/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 15 października 2010 r. podpisał aneks na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie o
 • Zmiana daty złożenia prospektu emisyjnego

  Zarząd Grupy ADV S.A. informuje, iż nastąpiło opóźnienie w pracach nad prospektem emisyjnym Grupy ADV S.A. Planowany harmonogram złożenia w KNF wniosku o wprowadzenie akcji Grupy ADV S.A. na rynek regulowany GPW w Warszawie wraz z prospektem emisyjnym zakładał datę 15 października 2010 r. Harmonogram został zmieniony i zakłada zakończenie prac nad prospektem i złożenie wniosku 31 października 2010 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy
 • Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej

  Raport bieżący nr 66/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 8 października 2010 roku Spółka zawarła znacząca umowę z Panem Piotrem Pająkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana "WULKAN" z siedzibą w Wadowicach (Podwykonawca). "Energopol-Południe" S.A. powierza Podwykonawcy wykonan
 • Zawarcie umowy znaczącej na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centrum Onkologii w Warszawie

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SIMPLE S.A. działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29 września 2010 roku spółka SIMPLE S.A. za
 • Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

  Raport bieżący nr 69/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne rb bx/69/10 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 września 2010 r. otrzymał od Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Lublinie informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowe