Opoczno

Synonimy:
Opocznie,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Opoczno (266)

 • Widzew Łódź może mieć rondo swojego imienia

  Widzew Łódź może mieć rondo swojego imienia

  Widzew Łódź może być pierwszym klubem w Polsce posiadającym rondo swojego imienia. Taki pomysł w głosowaniu poparli mieszkańcy Opoczna (woj. łódzkie), ale teraz muszą zgodzić się na to radni.
 • Co poskromi elektryzujące się włosy?

  Co poskromi elektryzujące się włosy?

  Zimą, gdy noszę czapkę, moje włosy się elektryzują. Co mogę zrobić? Ela, 39 lat, Opoczno.
 • Uchwała NZW spółki Opoczno III sp. z o.o. o zwrocie dopłat

  Raport bieżący nr 29/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Cersanit S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 października 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Opoczno III Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie ( Spółka), podjęło uchwałę w sprawie zwrotu udziałowcom Spółki dopłat na łączną kwotę 130.650.000 PLN dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 września 2011 r., o czym Emitent info
 • Oświadczenie Zarządu Cersanit S.A. w sprawie nałożenia kary przez UOKIK

  Raport bieżący nr 1/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd "Cersanit" S.A. (Emitent, Spółka), odnosząc się do informacji prasowych o ukaraniu Spółki przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) karą za stosowanie postanowień umownych, naruszających - zdaniem UOKiK - zasady wolnej konkurencji w zakresie stosowania cen sprzedaży, oświadcza, co następuje: 1/ Przedmiotem zastrzeżeń UOKiK i podstawą wydania decyzji stwierdzające
 • Bat na producentów i dilerów płytek

  Bat na producentów i dilerów płytek

  Producent płytek ceramicznych i gresów ustalał ze swoimi dystrybutorami minimalne ceny sprzedaży produktów - uznała Prezes UOKiK. Na inicjatora porozumienia Urząd nałożył karę ponad 900 tys. zł. Urząd ukarał również pięciu dystrybutorów, z którymi spółka osiągała największe obroty w okresie stosowania zmowy cenowej.
 • Aneksy do znaczących umów kredytowych

  Raport bieżący nr 31/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cersanit S.A. (zwanej dalej "Spółką", "Emitentem") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2009 roku powziął od pełnomocnika Spółki informację o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych: (1) umowy zmieniającej (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 29 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy: Spółką, ABN Amro Bank NV z siedzibą w Amsterdamie, ABN AMRO Bank
 • Powołanie Zarządu Cersanit SA

  Raport bieżący nr 25/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §12 Statutu Spółki, w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdań finansowych za ostatni rok kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, w dniu 17 czerwca 2009 roku powołała w skład Zarządu na okres wspólnej 3-letniej k
 • Prawybory: SLD przed "komitetem nr 10", czyli...

  Prawybory: SLD przed "komitetem nr 10", czyli...

  Platforma Obywatelska wygrała niedzielne prawybory do Parlamentu Europejskiego we Wrześni (Wielkopolska) i Opocznie (Łódzkie). Kolejne miejsca zajęły SLD i komitet nr 10 (PiS) - poinformował burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
 • Rozpoczęły się prawybory w Opocznie i Wrześni

  O godz. 8 rozpoczęły się w Opocznie (Łódzkie) prawybory do Parlamentu Europejskiego . To pierwsze prawybory organizowane w tym mieście. Natomiast po raz szósty rozpoczęły się prawybory we Wrześni (Wielkopolskie). O godz. 10.00 otwarto lokale wyborcze - głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 25 obwodowych komisjach wyborczych. Głosowanie zakończy się o godz. 17.30.
 • Rejestracja zmian w kapitale zakładowym i statucie Cersanit SA

  Raport bieżący nr 6/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent), informuje, że Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 lutego 2009 roku dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta polegających na zmianie wysokości kapitału zakładowego i umorzenia akcji serii F oraz rejestracji w dniu 30 stycznia 2009 roku zmian dotyczących przedmiotu działalności. W skutek rejestracji w KRS umorzenia 3.3