opieka nad osobą starszą

Artykuły - Opieka nad osobą starszą (14)

Filmy - Opieka nad osobą starszą (2)

  • Królowa Szwecji promuje w Polsce nowe standardy opieki nad seniorami

    Jakość ma ogromne znaczenie w opiece nad seniorami, a do tego potrzeba odpowiedniej wiedzy – podkreśliła królowa Szwecji Sylwia Sommerlath. Jej Królewska Mość odwiedziła Polskę, aby promować wysokie standardy w opiece nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Jej zdaniem kluczową rolę w budowaniu jakości usług będzie miał wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski. Znaczenie opieki senioralnej w służbie zdrowia w kolejnych latach będzie dynamicznie rosnąć wraz ze starzeniem się społeczeństwa. W 2040 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 60 lat. Badanie opinii publicznej „Attitudes towards ageing” przygotowane na zlecenie Bupa wskazuje, że dla 90 proc. badanych największą wartością jest zdrowie, a dla 70 proc. – samodzielność życiowa. Fakt, że w wieku senioralnym może tego zabraknąć, niepokoi 69 proc. ankietowanych. Połowa badanych boi się poważnej choroby, a 60 proc. – wystąpienia demencji i co za tym idzie – uzależnienia się od innych.
  • Jak się starzeć, to tylko w Holandii?

    Holandia uchodzi za jedno z najlepszych miejsc na świecie, by się starzeć. Niedawno powszechne uznanie wzbudził kolejny pomysł mieszkańców tego kraju. Są to domy spokojnej starości, gdzie pensjonariuszom regularnie pomagają wskazani przez nich wolontariusze – krewni lub przyjaciele. Na pomoc seniorom przeznaczają oni kilka godzin w miesiącu. W tym czasie gotują dla nich, zabierają ich na spacery i zabawiają ich rozmową. Rozwiązanie to świetnie wpisuje się w ideę „społeczeństwa uczestniczącego”, którą promują holenderskie władze.