oo

Artykuły - Oo (16285)

 • Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Raport bieżący nr 47/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweMakarony Polskie SA informuje iż w dniu 24 listopada 2017 roku, spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim (Makarony Polskie SA posiada w tej spółce 100% udziałów) poinformowała o zawarciu w dniu 23 listopada 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Stoczek Natura Sp. z o.o.” w ramach działania 3.7 Wz
 • ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

  Raport bieżący nr 153/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 24 listopada 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który
 • Modernizacja potencjału wytwórczego Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 30/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 listopada 2017 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (" Spółka Zależna”) informację, iż: Zarząd Spółki Zależnej w dniu 24 listopada 2017 roku podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu moder
 • Zmiana stanu posiadania udziałów oraz strategii działalności w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 34/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał zwrotnie podpisane 2 (dwie) umowy sprzedaży udziałów spóki pod firmą Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ("Luxury Trade”). Zgodnie z postanowieniami pierwszej umowy sprzedaży Emitent dokonał zbycia 56 udziałów w cenie 12,50 zł za 1 udział, tj. za
 • Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 46/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweSpółka Makarony Polskie SA informuje iż w dniu 23 listopada 2017 roku, powzięła informację, że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) udzieliła poręczenia zobowiązania kredytowego zaciągniętego przez Makarony Polskie SA w Banku Zachodnim WBK SA. Poręczenie to będzie zabezpieczać roszczenia Banku BZ
 • Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 45/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweSpółka Makarony Polskie SA informuje iż w dniu 23 listopada 2017 roku, powzięła informację, że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) udzieliła poręczenia zobowiązania kredytowego zaciągniętego przez Makarony Polskie SA w Banku Zachodnim WBK SA. Poręczenie to będzie zabezpieczać roszczenia Banku BZ
 • PGNiG dostawcą gazu sprężonego do nowej stacji CNG w Sanoku

  PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD) podpisało umowę z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (SPGK) na dostawę ekologicznego paliwa CNG. W ciągu dwóch lat wolumen dostaw wyniesie co najmniej 0,65 mln m3.
 • Powzięcie informacji o stracie w spółce zależnej Frapol Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 27/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 22.11.2017 roku powziął od Spółki zależnej Frapol Sp. z o.o. (dalej "Spółka zależna”) informację, że po rozliczeniu wyniku za miesiąc X 2017 roku stwierdzono, że strata w Spółce zależnej, o której to stracie Instal Kraków S.A. informował w raporcie bieżącym 21/2017 z dnia 04.08.2017 roku, wzrosła za okres styczeń–październik 2017 roku do kw
 • wystawienie na rzecz Emitenta weksli in blanco zabezpieczających zwrot pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 30/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent”, lub "Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2017 z dnia 27 września 2017 r. oraz nr 23/2017 z dnia 4 października 2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2017 roku pełnomocnik działający w imieniu FX Cube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze oraz Jalexus Consultants Lim
 • Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 roku zawarł z Platinium Investment Sp. z o.o. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z dnia 15 września 2016 roku. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 20 listopada 2017 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Osoby reprezen