Biznes - ołów

Synonimy:
Pb,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Ołów (17)

 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 6/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 3.03.2011roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa, dotyczące sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofe
 • Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu

  Raport bieżący nr 1/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2011 roku podpisany został przez Emitenta (Kupujący) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Sprzedający), dotyczący zakupu ołowiu surowego (wsad na rafinerię ołowiu). Dostawy ołowiu surowego zgodnie z zapisami w kontrakcie będą realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku. Zgodnie z postanowieniami podpi
 • Nawet jedna trzecia odzieży może być wadliwa

  Nawet jedna trzecia odzieży może być wadliwa

  Nawet jedna trzecia ubrań dostępnych na rynku może zawierać zakazane substancje, jak nikiel czy ołów, albo być wykonanych z innych surowców, niż napisano na etykiecie - tak wynika z kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej.
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu

  Raport bieżący nr 5/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2010 roku podpisany został przez Emitenta (Sprzedający) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Kupujący), dotyczący sprzedaży stopów ołowiu oraz sprzedaży usług recyklingowych. Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena, po jakiej będą sprzedawane stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie śred
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 4/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2010 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena, po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 3/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2010 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa oraz aneks do tej umowy, dotyczące sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie a
 • Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu.

  Raport bieżący nr 2/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2010 roku podpisany został przez Emitenta (Kupujący) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Sprzedający), dotyczący zakupu ołowiu surowego (wsad na rafinerię ołowiu). Dostawy ołowiu surowego zgodnie z zapisami w kontrakcie będą realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami podpis
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 47/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 29.12.2009 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 22/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 17.04.2009 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofer
 • Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

  Raport bieżący nr 16/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 27.03.2009 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie