okres kredytowania

Artykuły - Okres kredytowania (27)

 • Prezes UOKiK: kredyty hipoteczne zbyt ryzykowne

  Prezes UOKiK: kredyty hipoteczne zbyt ryzykowne

  Oprocentowanie stałe przez pięć lat nie rozwiązuje problemu, bo po tym okresie bank będzie oferował klientowi zupełnie nowe warunki, które ten będzie musiał zaakceptować, skoro ma wieloletni kredyt. Idealna sytuacja byłaby wówczas, gdyby banki zaoferowały kredyty ze stałą stopą przez cały okres kredytowania, a więc na 20-30 lat - mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozmowie z Moniką Krześniak-Sajewicz.
 • Polacy wśród najbardziej zadłużonych członków UE. Kredyty idą w górę

  Polacy wśród najbardziej zadłużonych członków UE. Kredyty idą w górę

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zaciągnęli kredyty konsumpcyjne o wartości 68 mld zł - wynika z danych NBP. Wartość umów nie rośnie szybko, ale ponieważ przeciętny okres kredytowania się wydłuża, to zadłużenie idzie w górę.
 • Jaki wybrać okres kredytowania?

  Jaki wybrać okres kredytowania?

  Okres kredytowania to istotny parametr kredytu hipotecznego. W przypadku gdy jest on długi, mamy niską ratę, ale w trakcie spłaty naliczy nam się dużo odsetek. Czym kierować się, aby wybrać najbardziej optymalny okres? Expander podpowiada, aby dobrać go tak, by poziom miesięcznej raty pozwolił nam na comiesięczne odkładanie równowartości 50 proc. jej wysokości.
 • Zawarcie umowy kredytowej.

  EGB Investments S.A. informuje, iż 2 września 2014 r. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy na kwotę 2 mln zł. Okres kredytowania wynosi 24 miesiące. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zapłatę ceny za nabyte przez Spółkę wierzytelności oraz zakup kolejnych portfeli, których obsługa zapewni stabilne źródło przychodów dla EGB Investments S.A. w kolejnych okresach. Zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2
 • Nadpłacaj 200 zł miesięcznie, a spłacisz kredyt mieszkaniowy 9 lat wcześniej

  Nadpłacaj 200 zł miesięcznie, a spłacisz kredyt mieszkaniowy 9 lat wcześniej

  Nadpłacanie kredytu może skrócić okres kredytowania lub obniżyć miesięczną ratę, ale może być obwarowane dodatkowymi opłatami. Decydując się na wcześniejsze oddawanie pieniędzy do banku, można popełnić błędy, przed którymi przestrzega Lion's Bank.
 • Co zrobić, by otrzymać wyższy kredyt

  Co zrobić, by otrzymać wyższy kredyt

  Wiele osób nadal nie może uzyskać wystarczającej kwoty kredytu, by móc kupić wymarzone mieszkanie. Expander podpowiada, by przed złożeniem wniosku zrezygnować ze zbędnych produktów bankowych. To bowiem znacznie zwiększy naszą zdolność kredytową. Innym sposobem może być także dołączenie jako współkredytobiorcy rodziców czy wydłużenie okresu kredytowania.
 • Polacy mają coraz niższą zdolność kredytową

  Polacy mają coraz niższą zdolność kredytową

  Polacy mają coraz niższą zdolność kredytową. Maksymalna wysokość kredytu zaciągniętego w czerwcu przez trzyosobową rodzinę była niższa o 7 tys. zł w porównaniu do maja. Zdaniem analityków sytuacja zmieni się dopiero po wprowadzeniu w przyszłym roku Rekomendacji S, wydłużającej okres kredytowania. Zdolność kredytowa powinna wtedy wzrosnąć o 5-7 proc. - szacują analitycy Domu Kredytowego Notus.
 • Nowelizacja rekomendacji "S" może podnieść zdolność kredytową

  Nowelizacja rekomendacji "S" może podnieść zdolność kredytową

  Nabywcy mieszkań w przyszłym roku będą mogli od banków pożyczyć więcej - taki efekt może przynieść wydłużenie do 30 lat maksymalnego okresu kredytowania branego pod uwagę przy badaniu zdolności. Aby pożyczyć pieniądze na mieszkanie trzeba jednak będzie posiadać sporo gotówki. W 2014 roku znikną bowiem kredyty bez wkładu własnego.
 • Wydłużenie okresu kredytowania - aneksy do umów kredytowych

  Zarząd Partner-Nieruchomości SA informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013r. podpisał aneksy do umów kredytowych zawartych ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym Silesia w Katowicach dotyczące obniżenia oprocentowania kredytów do poziomu 7,5% (o czym Zarząd informował raportem bieżącym nr 9 w dniu 18 kwietnia 2013r.) oraz wydłużenia okresu kredytowania. Okres kredytowania dwóch kredytów inwestycyjnych został wydłużony z 10 do 15 lat. Ponadto Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach anekse
 • Zawarcie umowy kredytowej.

  EGB Investments S.A. informuje, iż 29 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.500.000 zł. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, których obsługa zapewni stabilne źródło przychodów dla Spółki w kolejnych okresach. Zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco EGB Investments S.A. wraz z deklaracją wekslową. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącz