ojczyzna

Artykuły - Ojczyzna (25)

Filmy - Ojczyzna (2)

  • Polska za 20 lat

    Jaka będzie Polska za 20 lat? Czy czeka nas świetlana przyszłość?
  • Bóg, Honor i Ojczyzna

    Przez całe swoje życie, szanowny panie prezydencie, byłeś wiernym synem Kościoła i wiarygodnym świadkiem Chrystusowej Ewangelii. Twoją dewizą życiową były słowa "Bóg, Honor i Ojczyzna" - podkreślił abp Henryk Muszyński, prymas Polski.