ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Artykuły - Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (0)

 • Bankructwo konsumenckie w Anglii ucieczką przed długami w Polsce?

  Wyjazd do Anglii lub innego kraju Unii Europejskiej nie zawsze kładzie kres problemom, z którymi trzeba borykać się w ojczyźnie. Utrata pracy przy konieczności spłacania rat kredytów może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do ruiny finansowej. Niektórzy upatrują wyjścia z takiej sytuacji w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i często decydują się na procedurę oddłużeniową za granicą, bowiem "niepolskie" przepisy mogą okazać się łaskawsze dla dłużnika.
 • Jak sporządzić prawidłowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać określone informacje i dokumenty wymagane przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej ustawą), tylko bowiem kompletny wniosek zostanie przyjęty i merytorycznie rozpoznany przez sąd. Niniejszy artykuł koncentruje się na wymogach formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Pierwsi czekają na ogłoszenie upadłości

  Przepisy o upadłości konsumenckiej obowiązują już trzy tygodnie. Zainteresowanych nimi nie brakuje. Wnioski o upadłość wpływały nawet przed wejściem w życie przepisów o upadłości konsumenckiej.

Filmy - Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (3)

 • Podwójne ogłoszenie upadłości jest możliwe

  Ogłoszenie upadłości firmy, a następnie upadłości konsumenckiej jest możliwe. Już nie trzeba czekać przez rok, bo prawo się zmieniło.
 • Sielewicz: Liczba upadłości przedsiębiorstw spadnie o 7% w 2015 roku

  W roku 2014 przerwany został rosnący trend upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Europie Zachodniej. W przypadku naszego kraju liczba bankructw spadła o 5% w stosunku do poprzedniego roku, a w Europie Zachodniej odsetek ten zmniejszył się aż o 9%. Jak powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej, spośród 12 krajów zachodnioeuropejskich poddanych analizie w przypadku 10 widoczna jest poprawa sytuacji płatniczej przedsiębiorstw i spadek ogólnej liczby upadłości. Według najnowszych prognoz Coface w roku 2015 liczba upadłości zmniejszy się o 7%. – W grupie 10 krajów wśród których odnotowano niższy odsetek upadłości przedsiębiorstw znalazła się m.in. Holandia, ale również zmagające się z problemami natury mikro i makroekonomicznej kraje takie jak Hiszpania, gdzie liczba upadłości w stosunku do roku 2013 spadła o 30%. W grupie krajów, które odnotowały wzrost liczby upadłości znalazły się Norwegia – z powodu spadków cen ropy i osłabienia lokalnego sektora energetycznego – oraz Włochy, gdzie odnotowano bankructwa dużej liczby przedsiębiorstw o średniej wielkości, a ogólna liczba upadłości wzrosła o 11%. Bankructwa i generowane przez nie zatory płatnicze negatywnie wpłynęły na zachowania przedsiębiorstw związane z regulowaniem zobowiązań i spowodowały jeszcze większą liczbę upadłości mniejszych podmiotów – ocenia Sielewicz.
 • Łagodniejsze warunki upadłości konsumenckiej mogą pomóc zadłużonym we frankach

  Kończą się prace nad nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego, która zmniejsza wymogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiana może dać ulgę tysiącom Polaków, którzy mają problem ze spłacaniem swoich zobowiązań – zarówno w złotym, jak i we franku szwajcarskim. Pod warunkiem jednak, że nie doprowadzili do swojej niewypłacalności w sposób celowy lub przez rażące niedbalstwo. – Badania różnych instytucji zajmujących się oceną wypłacalności na rynku usług finansowych wskazują, że między 100 a 400 tys. Polaków ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, więc to jest grupa, do której ta ustawa może trafić. Przy czym nie wszystkie te osoby na pewno będą kwalifikowały się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej – mówi Maciej Geromin, ekspert Instytutu Allerhanda.