OFE

Artykuły - OFE (140)

 • Słabe wyniki finansowe OFE i PTE w 2018 roku

  Słabe wyniki finansowe OFE i PTE w 2018 roku

  Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych *1 (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17,0 mld zł, wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 22,5 mld zł w ciągu roku.
 • IKE czy ZUS - na jakie kwoty mogę liczyć?

  IKE czy ZUS - na jakie kwoty mogę liczyć?

  Likwidacja OFE ma istotny wpływ na nasze przyszłe emerytury. Sprawdziliśmy, jakich wysokości comiesięcznych wypłat możemy się spodziewać dla obu wariantów transferu środków.
 • Rynek funduszy inwestycyjnych wraca do bessy

  Rynek funduszy inwestycyjnych wraca do bessy

  Po jednorazowym miesiącu na plusie w lutym, rynek funduszy inwestycyjnych powrócił do odpływów trwających od września ubiegłego roku. Odpływy z funduszy akcji polskich przyspieszyły m/m do -230 mln PLN, ale dobre wyniki indeksu sWIG80 od początku roku pozwoliły utrzymać nieznacznie dodatnie przepływy netto do funduszy akcji miśs - małych i średnich spółek (+12 mln PLN).
 • Miliardy na subkoncie w ZUS. Składka będzie mniejsza przez zmiany w OFE

  Miliardy na subkoncie w ZUS. Składka będzie mniejsza przez zmiany w OFE

  Zapowiadane zmiany w OFE spowodują, że składka na subkonto będzie mniejsza. Ale o likwidacji dziedziczenia nie ma mowy. Ale na dłuższą metę nie unikniemy dyskusji, co dalej z subkontem. ZUS wskazuje, że nie ma sensu, by na subkoncie (II filar emerytalny) i koncie podstawowym (I filar) były dwa rodzaje waloryzacji składki. W obu przypadkach nie ma mowy o waloryzacji ujemnej, czyli takiej, która oznaczałaby uszczuplenie stanu konta (zmniejszenie wartości konta jest możliwe w OFE). Ale różnice w metodzie indeksacji są bardzo duże.
 • Klienci OFE szturmują infolinie

  Klienci OFE szturmują infolinie

  Rządowe zapowiedzi przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Indywidualne Konta Emerytalne wywołały ogromne zainteresowanie Polaków, którzy dzwonią do Powszechnych Towarzystw Emerytalnych po informacje - wynika z sondy Interii wśród firm finansowych. Na tym etapie ich jednak nie uzyskają.
 • Z OFE lepiej do ZUS niż do IKE?

  Z OFE lepiej do ZUS niż do IKE?

  Dyskusja o likwidacji OFE koncentruje się na opłacie przekształceniowej. Niestety, istnieje też inna opłata, która powoduje, że prawdopodobnie to ZUS będzie korzystniejszym wyborem niż IKE.
 • Prywatyzacja OFE doprowadzi do spadku dochodów przyszłych emerytów

  Prywatyzacja OFE doprowadzi do spadku dochodów przyszłych emerytów

  Likwidacja OFE oznacza przeniesienie odpowiedzialności za system emerytalny. Z instytucji państwowych na obywatela. Prawdopodobnie popełnimy taki błąd, jak Wielka Brytania przed czterema laty.
 • Czy warszawską giełdę uda się uratować przed katastrofą

  Czy warszawską giełdę uda się uratować przed katastrofą

  System emerytalny ma być ewolucyjnie przebudowany. Zmiana ma być ewolucyjna, aby nie zniszczyć rynku kapitałowego, czyli giełdy, na której Polacy ulokowali swoje czasem drobne oszczędności. Groźba podaży akcji za 30 mld PLN. Sprzedaż akcji przez fundusze w związku z transferem środków zgromadzonych w OFE będzie uzależniona od przyjętego sposobu wyliczenia zmieniającego się limitu alokacji na GPW oraz docelowej liczby uczestników w IKE.
 • OFE nadal uciekają od polskich akcji

  OFE nadal uciekają od polskich akcji

  Szacujemy, że OFE sprzedały polskie akcje w marcu za ok. 162 mln PLN i był to czwarty miesiąc z rzędu negatywnego nastawienia do polskich akcji. Nastawienie do akcji zagranicznych również było negatywne (po dwóch miesiącach zakupów) i w marcu OFE dokonały sprzedaży tych akcji za ok. 115 mln PLN.
 • Przeniesienie OFE na IKE to jeszcze nie koniec zmian emerytalnych

  Przeniesienie OFE na IKE to jeszcze nie koniec zmian emerytalnych

  Paweł Borys, prezes PFR: - Do ukończenia budowy całościowego systemu emerytalnego trzeba jeszcze stworzyć system rent dożywotnich, tak by je wprowadzić możliwie tanio. Mamy na to pomysł.

Filmy - OFE (71)

 • Prywatyzacja OFE doprowadzi do spadku dochodów przyszłych emerytów

  Likwidacja OFE oznacza przeniesienie odpowiedzialności za system emerytalny. Z instytucji państwowych na obywatela. Prawdopodobnie popełnimy taki błąd, jak Wielka Brytania, przed czterema laty.
 • Czy warszawską giełdę uda się uratować przed katastrofą

  System emerytalny ma być ewolucyjnie przebudowany. I oparty na trzech filarach, a jest to związane z likwidacją OFE. Zmiana ma być ewolucyjna, aby nie zniszczyć rynku kapitałowego, czyli giełdy, na której Polacy ulokowali swoje czasem drobne oszczędności. Te trzy filary to ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Polacy będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować pieniądze z OFE. Transferowi do IKE będzie towarzyszyć pobranie opłaty przekształceniowej. Opłata ma wynieść 15 proc. zgromadzonych oszczędności w OFE.
 • Czym różnią się PPK od OFE?

  Pracownicze Plany Kapitałowe oceniane są jako potrzebne rozwiązanie, niezbędne dla przyszłości emerytalnej Polaków. Program jest szczególnie ważny w sytuacji niżu demograficznego i zwiększających się obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oszczędzanie na emeryturę okazuje się niezbędne.
 • PPK zamiast OFE – szansą na mniejszą obniżkę emerytur?

  Ogólną intencją Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zastąpienie tego, co przedtem miały spełniać Otwarte Fundusze Emerytalne. Połowa ich środków została przejęta przez poprzedni rząd, więc pozostało niewiele. Według obecnego rządu PPK ma spełniać dwa cele. Jednym z nich jest zwiększenie środków potrzebnych do sfinansowania emerytur, które bez niego byłyby coraz niższe. Oprócz tego ma być to zastrzyk dodatkowego kapitału do gospodarki, m.in. na giełdę czy do systemu bankowego, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy.