of poland

Artykuły - Of poland (159)

 • ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA

  Raport bieżący nr 6/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna (dalej "Emitent", "Spółka”) niniejszym informuje, iż w skład Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Jerzego Garlickiego. W konsekwencji powyższych zmian skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: a) Zbigniew Czyż – Przewodniczący Rady Nadzorczej b) Ralf Huep – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej c) Radosław Stefan
 • ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA

  Raport bieżący nr 5/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna (dalej "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja ze stanowiska członka rady nadzorczej Emitenta Pani Magdaleny Pyzik-Waląg. W konsekwencji powyższych zmian skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: a) Zbigniew Czyż – Przewodniczący Rady Nadzorczej b) Ralf Huep – Wiceprz
 • JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK

  Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Emitent”) niniejszym przekazuje raport roczny Emitenta oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za 2018 r. Podstawa prawna: • § 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 11 ust. 2 w zw. z § 14 i § 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". Załącznik
 • ZMIANA W SKŁADZIE ZARZĄDU EMITENTA

  Raport bieżący nr 4/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna (dalej "Emitent”) niniejszym informuje, że w związku z rezygnacją Pana Pawła Buszmana z funkcji Prezesa Zarządu oraz odwołaniem z Zarządu Spółki Pana Marka Króla i Wiesława Drópiewskiego oraz powołaniem do Zarządu Spółki Pana Bartosza Sadowskiego oraz Pana Pawła Kaźmierczaka od dnia 7 maja 2019 r. skład Zarządu Emitenta przedstawia się nast
 • SPRZEDAŻ 850 UDZIAŁÓW W INTERCARD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

  Raport bieżący nr 3/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 21.03.2019 roku Emitent sprzedał 850 udziałów w kapitale zakładowym Intercard sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Intercard”) na rzecz Carint Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 42,5% kapitału zakładowego Intercard.
 • ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd American Heart of Poland S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 29 stycznia 2019 roku, informuje że w dniu 19 lutego 2019 r. zakończyło się zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy") obligacji Emitenta serii I. Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 88,73% łącznej wartości nominalnej Obligacji. W
 • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU WYEMITOWANYCH W DNIU 25 CZERWCA 2015 R.

  Raport bieżący nr 1/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Ustroń, 29 stycznia 2019 roku 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 1.1 American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 1, 43-450 Ustroń, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398373, NIP 5482277894, REGON 072347621
 • TERMINY PRZEKAZANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

  Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach: • raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2018 – w dniu 31 maja 2019 r., • raport półroczny (jednostkowy i skonsolidowany) za pierwszą połowę 2019 r. – w dniu 30 sierpnia 2019 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego
 • Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń

  TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu oraz The Reserve Bank of Poland - to dwa nowe podmioty wpisane w środę na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował rzecznik KNF Jacek Barszczewski.
 • JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

  Zarząd spółki pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Emitent”) niniejszym przekazuje raport półroczny Emitenta oraz skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 11 ust. 2 w zw. z § 12 i § 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Filmy - Of poland (1)