odprawa

Artykuły - Odprawa (50)

 • Mateusz Morawiecki nie otrzymał odprawy po odejściu ze stanowiska prezesa Banku Zachodniego WBK

  Mateusz Morawiecki nie otrzymał odprawy po odejściu ze stanowiska prezesa Banku Zachodniego WBK

  Mateusz Morawiecki nie otrzymał odprawy po odejściu ze stanowiska prezesa Banku Zachodniego WBK; wszelkie informacje odnoszące się do stanu majątkowego premiera są umieszczone w publicznie dostępnych oświadczeniach majątkowych - podał w piątek CIR.
 • Zwalniani pracownicy Tesco otrzymają dodatkowo jedną pensję

  Zwalniani pracownicy Tesco otrzymają dodatkowo jedną pensję

  Sieć Tesco ogłosiła regulamin zwolnień grupowych. Pracownicy otrzymają świadczenia wynikające z ustawy. Związkom udało się wypracować dodatkowy bonus w wysokości jednomiesięcznej pensji.
 • Przejście na emeryturę z prawem do odprawy

  Przejście na emeryturę z prawem do odprawy

  Zakończenie aktywności zawodowej w związku z przejściem na emeryturę w większości przypadków wiąże się z nabyciem przez pracownika prawa do odprawy. Takie świadczenie przewidują zarówno Kodeks pracy, jak i regulacje odrębne, dotyczące wyodrębnionych grup pracowników. Na ogół odprawa wypłacana jest na warunkach kodeksowych, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.
 • Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.
 • Prawo do odprawy w nietypowych przypadkach

  Prawo do odprawy w nietypowych przypadkach

  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników objęci są tzw. ustawą o zwolnieniach grupowych, przewidującą odprawy dla pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących. W przypadku typowych zwolnień z powodów ekonomicznych prawo do odprawy zazwyczaj nie budzi większych wątpliwości. Trudności pojawiają się wówczas, gdy przyczyn zwolnienia jest więcej albo to pracownik jest stroną rozwiązującą umowę.
 • Nie będzie już wielkich odpraw dla prezesów spółek z udziałem państwa

  Nie będzie już wielkich odpraw dla prezesów spółek z udziałem państwa

  Od 8 września br. będzie obowiązywać nowa tzw. ustawa kominowa, dotycząca wszystkich firm, w których Skarb Państwa jest udziałowcem. Wiele kontrowersji od lat wzbudzały odprawy dla zwalnianych prezesów i członków zarządu. Szczególnie wielkości odpraw zostały teraz bardzo ograniczone.
 • Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.
 • Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

  Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

  Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Odprawa pieniężna dla pracownika

  Odprawa pieniężna dla pracownika

  Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
 • 70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań: Drakońska danina także od pracowników

  70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań: Drakońska danina także od pracowników

  70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań zapłacą nie tylko menedżerowie. Obejmie on wszystkich zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług.