odliczenia

Artykuły - Odliczenia (54)

 • Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa

  Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa

  Pod koniec 2017 r. dokonałam jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach limitu 100.000 zł. Czy również bilansowo można dokonać takiego jednorazowego odpisu?
 • Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji

  Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji

  Od 12 sierpnia 2017 r. można skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach. Ustawodawca zastrzegł przy tym, że w przypadku zbiegu tych dwóch uprawnień podatnik musi dokonać wyboru i zdecydować, z której z nich skorzysta.
 • Wydatki na występy artystyczne i na rzecz osób towarzyszących nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA

  Wydatki na występy artystyczne i na rzecz osób towarzyszących nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA

  Wydatki na spotkania biznesowe w części poniesionej na występy artystyczne oraz transport i zakwaterowanie osób towarzyszących kontrahentom lub przedstawicielom kontrahentów - zaproszonych na takie spotkanie, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • Nabycie usług gastronomicznych i noclegowych a odliczenie VAT

  Nabycie usług gastronomicznych i noclegowych a odliczenie VAT

  Generalnie podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług gastronomicznych i noclegowych. Jednak w sytuacji gdy zakupu tego dokonał hotel w celu dalszej ich odsprzedaży, wówczas prawo to przysługuje.
 • Sejm za przyspieszoną amortyzacją

  Sejm za przyspieszoną amortyzacją

  Nowelizacja ustawy o PIT i CIT ma, według zamierzeń rządu, stworzyć mechanizm pozwalający na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość jednorazowego w ciągu roku rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości tych nakładów w wysokości 10 tys. zł. Oznacza to, jak tłumaczyli przedstawiciele resortu rozwoju w toku konsultacji, że przedsiębiorcy będą mogli "wrzucić w koszty" zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 do 100 tys. zł.
 • Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

  Faktury, które nie dają prawa do odliczenia VAT

  Przepisy o VAT wskazują, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów czy usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawa do odliczenia nie mają zatem podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT ze względu na wysokość sprzedaży oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT. Przy czym ustawodawca w art. 88 ustawy o VAT wymienił przypadki, kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia VAT.
 • Wydatki gastronomiczne w kosztach podatkowych

  Wydatki gastronomiczne w kosztach podatkowych

  Koszt usługi gastronomicznej (z wyjątkiem wydatku na alkohol) związany ze zorganizowaniem spotkania pracowników spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile spotkanie, oprócz pożegnania pracownika przechodzącego na emeryturę, miało na celu zintegrowanie załogi, poprawę atmosfery pracy, co mogło skutkować zwiększeniem wydajności pracy i w konsekwencji zwiększeniem uzyskiwanych przez spółkę przychodów.
 • Wydatki na cele osobiste niepodlegające rozliczeniu w kosztach

  Wydatki na cele osobiste niepodlegające rozliczeniu w kosztach

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadząc własną firmę ponosi szereg zróżnicowanych wydatków. Jednak nie każdy z nich może rozliczyć w rachunku podatkowym. Taką możliwość ma wyłącznie w odniesieniu do wydatków spełniających ustawową definicję kosztu podatkowego. W jej zakresie nie mieszczą się jednak tzw. wydatki o charakterze osobistym. Przeanalizujmy zatem, które wydatki podlegają zaliczeniu do tej kategorii.
 • Firma może zwiększyć wysokość podatku od nieruchomości

  Firma może zwiększyć wysokość podatku od nieruchomości

  Prowadzenie firmy we własnym mieszkaniu daje możliwość odliczenia części kosztów związanych z opłatami za czynsz czy media. Nie należy jednak z odliczeniami przesadzać, by fiskus ich nie zakwestionował. Niestety są też minusy firmy we własnym domu - w niektórych sytuacjach możemy zapłacić wyższy podatek od nieruchomości.
 • Prawie połowa podatników przekazuje 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

  Prawie połowa podatników przekazuje 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

  Ponad 136 mln złotych - tę rekordową kwotę przyniósł w ubiegłym roku "1 proc. podatku" jednej ze znanych dobroczynnych fundacji. W sumie, 12,5 mln Polaków (prawie połowa uprawnionych) darowało organizacjom pożytku publicznego (OPP) ok. 550 mln zł wykorzystując mechanizm przekazywania 1 proc. należnego podatku. Urzędnicy resortu finansów wyliczyli, że statystyczna dobroczynność sięgnęła średnio... 45 zł na głowę podatnika.