Obrona Narodowa

Artykuły - Obrona Narodowa (9)

 • Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej

  Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 29 października 2013 roku podpisał z Ministerstwem Obrony Narodowej umowę, której przedmiotem jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Spółc
 • Realizacja umów dla Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej- sprzedaż na wartość umowy znaczącej.

  Raport bieżący nr 31/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Arcus S.A.(Wykonawca, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w wyniku realizacji umów podpisanych przez Arcus S.A. z Departamentem Budżetowym Ministerstwa Obrony Narodowej (Zamawiający) sprzedaż urządzeń i usług w okresie minionych 12 m-cy osiągnęła wartość umowy znaczącej. Fakturą o największej wartości w okresie od 1 grudnia 2009
 • Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Obrony Narodowej

  Raport bieżący nr 30/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości netto 4,6 mln PLN. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z
 • Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej

  Raport bieżący nr 25/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym Spółka zawarła umowę Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości brutto wynoszącej 3,1 mln zł. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej częsci umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z
 • Umowy z Agencją Mienia Wojskowego na dostawę sprzętu biurowego dla jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej - na łączną wartość umowy znaczącej.

  Raport bieżący nr 39/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 18.07.2008 r. z Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 26 a., działającą w imieniu Ministra Obrony Narodowej. Umowa dotyczy dostawy sprzętu biurowego dla Sił Zbrojnych RP. Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne
 • Uposażenia funkcjonariuszy

  W dniu 17 lipca 2008 wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy .
 • Zawarcie umowy znaczącej z Ministerstwem Obrony Narodowej

  Raport bieżący nr 15/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym Spółka zawarła umowę Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości netto wynoszącej 7,2 mln zł. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej częsci umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamaw
 • LUBAWA S.A. podpisała dwie umowy z odbiorcą instytucjonalnym Ministerstwem Obrony Narodowej

  Raport bieżący nr 39/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 4 lipca 2007 roku Spółka podpisała dwie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, jedna na dostawę 6 kompletów namiotów pneumatycznych na bazy noclegowe i druga na dostawę 2 kompletów namiotów pneumatycznych z przeznaczeniem na bazy dowodzenia. Łączna wartość umów to 6 436 399,14 zł brutto. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w oddziale Spółki
 • Umowa z Akademią Obrony Narodowej

  w dniu 8 stycznia br. Spółka zależna CSS ZEUS Sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim podpisała umowę z Akademią Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej. Wartość umowy 1.449.788,53 PLN netto.