obniz

Artykuły - Obniz (782)

 • Poselskie propozycje obniżenia stawki CIT

  Poselskie propozycje obniżenia stawki CIT

  Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. - przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

  Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dn. 12 kwietnia 2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaści
 • Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce!

  Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce!

  Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w latach 2017 i 2018 na 3,5 proc. z 3,9 proc. wcześniej.
 • Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację CCC

  Analitycy Raiffeisen Centrobank, w raporcie z 5 kwietnia, obniżyli rekomendację dla CCC do "trzymaj" z "kupuj", pozostawiając cenę docelową na poziomie 155 zł.
 • Obniżenie celu inflacyjnego umocniłoby złotego

  Obniżenie celu inflacyjnego umocniłoby złotego

  Inflacja CPI w Polsce od ponad 3 lat znajduje się poniżej dolnego przedziału odchyleń celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). Co więcej, zgodnie z wynikami marcowej projekcji inflacji NBP, nie osiągnie ona celu przed 2019 r. Zdaniem analityków Credit Agricole nasza gospodarka może wpaść w pułapkę deflacyjną.
 • Podatek miedziowy będzie obniżony z 1,5 do 1 mld zł

  Podatek miedziowy będzie obniżony z 1,5 do 1 mld zł

  W połowie kwietnia Ministerstwo Finansów ma opublikować projekt ustawy o obniżeniu podatku miedziowego - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Ten podatek płaci miedziowy gigant z Lubina - KGHM. Spółka ma odczuć ulgę jeszcze w tym roku.
 • Rodzina 500+ obniży alimenty?

  Czy program Rodzina 500+ spowoduje wzrost liczby pozwów o obniżenie alimentów, szczególnie w przypadku mniej zamożnych rodziców? Może się przecież okazać, że po przyznaniu państwowego świadczenia kwota na utrzymanie dziecka będzie wyższa niż ta, za którą utrzymuje się alimentator.
 • Obniżenie kapitału zakładowego

  Zarząd IIF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 15.03.2016 powziął informację, że w dniu 15.03.2016 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.919.466,00 zł do kwoty 4.853.645,80 zł, tj. o 65.820,20 zł. Obniżenie kapitału zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 4 z dn. 22.12.2015 NWZA, w wyniku umorzenia 329.101 akcji serii C o wartośc
 • URE obniżył taryfę gazową o 5,3-6,8 proc.

  URE obniżył taryfę gazową o 5,3-6,8 proc.

  Urząd Regulacji Energetyki obniżył taryfy gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny. W przypadku tej pierwszej spółki obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych, zużywających powyżej 25 mln m sześc., wyniesie 9,6 proc., a dla odbiorców hurtowych 7,6 proc. Z kolei dla klientów PGNiG OD spadek cen wyniesie od 5,3 proc. do 6,8 proc.
 • Kłopotliwe kalkulacje dla emerytur: Rząd nie wie, czy poprze prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego

  Kłopotliwe kalkulacje dla emerytur: Rząd nie wie, czy poprze prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego

  Rząd poczeka ze swoim stanowiskiem w sprawie prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego do zakończenia negocjacji między pracodawcami i związkowcami.