NTT System SA

Artykuły - NTT System SA (200)

 • NTT TN116 - polski tablet za 2000 zł

  NTT TN116 - polski tablet za 2000 zł

  NTT TN116 to pierwszy tablet krajowego producenta zbudowany na platformie sprzętowej Intel Celeron i systemie Windows 8.
 • NTT 528 - nowy tani tablet z 8-calowym ekranem i Androidem 4.1

  NTT 528 - nowy tani tablet z 8-calowym ekranem i Androidem 4.1

  NTT 528 to nowy 8-calowy tablet, który może podbić serca użytkowników poszukujących taniego sprzętu.
 • NTT 611 - polski tablet z dwoma rdzeniami za 700 zł

  NTT 611 - polski tablet z dwoma rdzeniami za 700 zł

  Na naszym rodzimym rynku debiutuje kolejny niedrogi, 10-calowy tablet o poprawnej specyfikacji. Jego producentem jest polska firma NTT.
 • Nowy tablet w ofercie NTT System

  Nowy tablet w ofercie NTT System

  NTT System wzbogaciło ofertę tabletów o model NTT 758. Producent opisuje nowość, jako wytrzymałe urządzenie, wykonane z materiałów o podwyższonej jakości i przeznaczone przede wszystkim dla początkujących użytkowników.
 • Nabycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NTT System S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 października 2012 r., w wyniku transakcji pakietowej na GPW w Warszawie, Spółka nabyła akcje własne w celu dalszej odsprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 22 października 2012 roku. Szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji : Liczba nabytych akcji: 179 720 szt. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 0,65
 • Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 1 października 2012 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 20/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd NTT System S.A. w załączniku do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych w dniu 01.10.2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A., posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów. Załączniki: Plik;OpisJacek Kozubowski - Wiceprezes ZarząduKrzysztof Porębski - Członek Zarządu
 • Uchwały podjęte na NWZ w dniu 01.10.2012 r.

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z.2009 r. poz. 259, z poźn. zm.) Zarząd NTT System S.A. przekazuje do p
 • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r. wraz z uzasadnieniem

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd NTT System S.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 1 października 2012 roku

  Raport bieżący nr 17/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 398-401, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyc