nowy szef Nowoczesnej

Artykuły - Nowy szef Nowoczesnej (1)

  • Nowoczesna ma nowego przewodniczącego

    Nowoczesna ma nowego przewodniczącego

    Katarzyna Lubnauer została wybrana nową przewodniczącą Nowoczesnej. W głosowaniu delegatów wygrała z dotychczasowym liderem Ryszardem Petru. Głosowało na nią 149 członków partii, na jej kontrkandydata Ryszarda Petru - 140. Podczas konwencji zaakceptowano także, zaproponowaną przez Petru, zmianę nazwy partii. "Nowoczesna Ryszarda Petru" została zamieniona na "Nowoczesną".