nowelizacja przepisów

Artykuły - Nowelizacja przepisów (33)

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie prostsze

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie prostsze

  W ubiegłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 6,5 tys. osób. Od 2015 roku, po zmianie przepisów w tej kwestii, zrobiło to ponad 18,6 tys. osób. Przyjęta niedawno przez rząd nowelizacja przepisów liberalizuje przepisy.
 • Nowelizacja przepisów o wymianie informacji podatkowych

  Nowelizacja przepisów o wymianie informacji podatkowych

  Nowe prawo nadaje więcej uprawnień organom podatkowym i więcej obowiązków podmiotom i instytucjom zobowiązanym do raportowania informacji podatkowych.
 • Więcej formalności przy zakupie węgla

  Więcej formalności przy zakupie węgla

  Nowelizacja przepisów akcyzowych od stycznia spowodowała zwiększenie formalności związanych z zakupem nawet niewielkich ilości węgla przez indywidualnych odbiorców - oceniają sprzedawcy tego surowca, postulując uproszczenie dokuczliwych dla klientów przepisów. Przedstawiciele Izby zwracają uwagę m.in. na negatywne podejście części klientów do podawania szczegółowych danych osobowych i legitymowania się przy zakupie węgla oraz na konieczność rygorystycznego ewidencjonowania nawet niewielkich transakcji, poniżej 200 kg węgla.
 • Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego. Na co warto zwrócić uwagę?

  Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego. Na co warto zwrócić uwagę?

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła bardzo ważne zmiany w zakresie obowiązujących zasad przedawnienia roszczeń. Najistotniejsza z nich dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. Modyfikacjom uległ również sposób liczenia powyższego terminu. Czy nowe regulacje wpłyną negatywnie na sytuację przedsiębiorców?
 • Ustawodawca straszy przedsiębiorców nową ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Celem nadrzędnym proponowanej nowelizacji przepisów będzie zwiększenie efektywności karania przestępstw gospodarczych i skarbowych popełnianych przez podmioty korporacyjne. Czy to oznacza kolejną ingerencję rządu w działalność gospodarczą przedsiębiorstw przy wykorzystaniu prawa karnego?
 • Józwiak (Kukiz'15) apeluje o nowelizację ustawy hazardowej

  Józwiak (Kukiz'15) apeluje o nowelizację ustawy hazardowej

  - Przez złe ustawodawstwo z sektora gier hazardowych wycieka ogromna suma publicznych pieniędzy; konieczna jest nowelizacja przepisów, aby państwo nie "wpompowywało" pieniędzy w kiepski interes - twierdzi Bartosz Józwiak (Kukiz'15). Zaapelował też do premiera o kontrolę Totalizatora Sportowego.
 • Trwają prace nad zmianami w obrocie gruntami rolnymi

  Trwają prace nad zmianami w obrocie gruntami rolnymi

  W resorcie rolnictwa trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi. Chodzi o dwie rządowe ustawy: o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Dokument w najbliższych tygodniach ma trafić na posiedzenie rządu.
 • MF proponuje nowelizację przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

  MF proponuje nowelizację przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

  MF proponuje nowelizację przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.; chce złagodzić m.in. niekorzystne dla firm rodzinnych regulacje dotyczące amortyzacji. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
 • Sejm uchwalił podwyżkę zwalniającą z amortyzacji - z 3,5 do 10 tys. zł

  Sejm uchwalił podwyżkę zwalniającą z amortyzacji - z 3,5 do 10 tys. zł

  Przedsiębiorcy nie będą wpłacać zaliczek na PIT, jeśli te nie przekroczą 1 tys. zł, nie będą też musieli amortyzować środka trwałego tańszego niż 10 tys. zł - m.in. takie uproszczenia wprowadza nowelizacja przepisów o podatku dochodowym, którą właśnie przyjął Sejm. To dobra wiadomość dla właścicieli najmniejszych firm.
 • Powrót surowych sankcji dla nierzetelnych podatników

  Powrót surowych sankcji dla nierzetelnych podatników

  Rząd zdecydował, że nowelizacja przepisów i wprowadzenie sankcji mają pomóc w zwalczaniu procederu wyłudzania podatków z budżetu państwa. Przyjęte rozszerzenie karania za naruszanie obowiązków podatkowych oznacza w praktyce powrót surowych sankcji karnoskarbowych, które były w przeszłości przyczyną ustalania ogromnych zobowiązań dla przedsiębiorców.

Filmy - Nowelizacja przepisów (1)

 • Nowe kary dla menedżerów mogą wynieść nawet 1 mln zł

  Wprowadzenie zmian do obowiązującej od niespełna dwóch lat ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest rezultatem rozpoczęcia przez KE procedury przeciwko Polsce w związku z niepełną implementacją Dyrektywy AML IV. Nowelizacja ma więc na celu dostosowanie obowiązującej ustawy do przepisów unijnych, w szczególności poprzez: wprowadzenie przepisów gwarantujących spełnienie wymogu kompetencji i reputacji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach oraz rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które może być nakładana kara pieniężna.