nowa strategia Grupy PZU

Artykuły - Nowa strategia Grupy PZU (243)

 • Rynek kapitałowy potrzebuje strategii jak powietrza

  Rynek kapitałowy potrzebuje strategii jak powietrza

  Miejmy nadzieję, że gdy czytacie te słowa, nowa strategia dla rynku kapitałowego trafiła już pod obrady Rady Ministrów, albo nawet i do Sejmu. Potrzebują jej wszyscy: inwestorzy, emitenci, instytucje rynku a nawet sama Giełda Papierów Wartościowych.
 • Nowa strategia spółki Inwestycje.pl SA

  Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do transakcji z dnia 7 sierpnia 2018 r., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 13/2018, prezentuje najistotniejsze elementy nowej strategii Spółki inwestycje.pl. Główne cele strategiczne obejmują następujące elementy: 1. Połączenie spółek Inwestycje.pl SA oraz inwestorzy.tv SA Do końca 2019 roku planowane jest połączenie spółek Inwestycje.pl SA oraz inwestorzy.tv SA w celu zwiększenia skali działalnoś
 • Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta

  Raport bieżący nr 9/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. podjęta została decyzja w przedmiocie zdefiniowania nowych, strategicznych obszarów, w których Spółka będzie prowadziła swoją działalność. W wyniku przeprowadzenia analizy różnych biznesowych koncepcji oraz możliwości efektywnego ich wdrożenia, Zarząd Emitenta zdecydowa
 • BŚ: Rada Dyrektorów Banku Światowego poparła nową strategię dla Polski

  BŚ: Rada Dyrektorów Banku Światowego poparła nową strategię dla Polski

  Reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza, wspieranie rozwoju regionalnego to kluczowe obszary sześcioletniej strategii Grupy Banku Światowego dla Polski, popartej przez Radę Dyrektorów Wykonawczych - poinformował w środę Bank Światowy.
 • Nowa strategia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na lata 2018-2021 – informacja o głównych celach Strategii

  Raport bieżący nr 25/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje o głównych celach strategii rozwoju Banku na lata 2018-2021 przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Głównym założeniem nowej strategii "Fast Forward” na lata 2018-2021 jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności. Jednoc
 • Bank ma nową strategię dla Polski na lata 2018-2023

  Bank ma nową strategię dla Polski na lata 2018-2023

  Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zatwierdziła nową strategię banku dla Polski na lata 2018-23 - podał EBOiR w komunikacie prasowym. Bank zamierza koncentrować się m.in. na wspieraniu konkurencyjności i transformacji w kierunku zielonej gospodarki.
 • Grupa AFORTI z nową strategią na lata 2018-2020

  Rynek główny GPW, upublicznianie kolejnych spółek, ekspansja krajowa i zagraniczna oraz wejście w nową branżę w planach biznesowych polskiego holdingu finansowego.
 • Nowa strategia rozwoju spółki skupiona na innowacjach w sektorze publicznym

  Raport bieżący nr 7/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki pod firmą GPPI SA z siedzibą w Poznaniu ("Emitent” lub "Spółka”) niniejszym informuje, iż podjął decyzję o zmianie profilu działalności i przyjęciu nowej strategii rozwoju spółki GPPI SA. Na podstawie przeprowadzonej analizy aktywów posiadanych przez Spółkę oraz perspektyw dla różnych kierunków rozwoju Spółki, a także mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia zdobyt
 • Przyjęcie nowej strategii działania Spółki

  Raport bieżący nr 7/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Emitent”) informuje, że dnia 12 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Indykpol S.A. pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Spółki budżet na 2018 rok, który zakłada skoncentrowanie działalności Spółki na produkcji indyczej. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej strategię działania Spółki, która zakłada ograniczenie oferty do wybranych grup a
 • Nowa strategia PZU: Na wspólnym fundamencie

  Nowa strategia PZU: Na wspólnym fundamencie

  Paweł Surówka, prezes Grupy PZU o nowej strategii największego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej i współpracy z Pekao SA, Alior Bankiem, Link4 oraz LOT-em i Allegro w rozmowie z Markiem Siudajem z portalu wGospodarce.pl i Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym "Gazety Bankowej".