nieruchomości

Synonimy:
nieruchomość,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Nieruchomości (7838)

Filmy - Nieruchomości (70)

 • Wróciły kłopoty z działkami pod budownictwo

  Prócz zasady, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, ustawodawca wprowadził instytucję tzw. opóźnionego przekształcenia w art. 13 omawianej ustawy. Choć jej wprowadzenie miało wyeliminować problemy, jakie pojawiały się przy zastosowaniu dotychczasowych przepisów regulujących określone stany faktyczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przyjęte brzmienie art. 13 wcale nie jest tak jednoznaczne i zero jedynkowe, jak zakładali autorzy ustawy. Na pierwsze rzut oka wydaje się, że z treści przepisu wynika, iż w przypadku wzniesienia po dacie 1 stycznia 2019 r. na gruncie przeznaczonym do zabudowy na cele mieszkaniowe budynku mieszkalnego w rozumieniu ustawy, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności z dniem uostatecznienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku. - Pierwsze zagadnienie, jakie wyłania się na tle omawianej regulacji, sprowadza się do ustalenia, czy warunkiem przekształcenia opóźnionego jest trwająca w dniu 1 stycznia 2019 roku budowa na gruncie. Część komentatorów stoi na stanowisku, iż istotnie trwająca i formalnie niezakończona z końcem 2018 r. budowa jest warunkiem niezbędnym, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa art. 13. Stanowisko przeciwne zajęli jednak autorzy projektu ustawy, a także za wykładnią odmienną od przedstawionej opowiadają się urzędnicy opowiada się Aleksandra Karteczka, prawnik z kancelarii Zięba&Partners.
 • DW Stories: Norman Foster zaprojektował osadę na Marsie

  Norman Foster to niekwestionowana gwiazda wśród architektów. Teraz zaprojektował osadę na Marsie. Będziemy kiedyś tak mieszkać?
 • Co jest najważniejsze przy inwestowaniu w nieruchomości?

  Wysoka stopa zwrotu nie powinna być jedynym czynnikiem wyboru inwestycji. Najważniejsze jest bezpieczeństwo.
 • Dlaczego mieszkania tanieją przed końcem roku

  Przed końcem roku nowe mieszkania są tańsze o ponad 100 zł za metr kwadratowy, jednak przede wszystkim u deweloperów notowanych na giełdzie. Banki też są bardziej życzliwe. Banki i deweloperzy chcą pokazać jak najlepsze wyniki finansowe za mijający rok, czyli jest to okazja dla kupujących.