nieprzestrzeganie

Artykuły - Nieprzestrzeganie (286)

 • Raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przez Global City Holdings N.V. za 2014 rok

  Raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przez Global City Holdings N.V. za 2014 rokOsoby reprezentujące spółkę:Erez Yoskovitz - Pełnomocnik
 • Polscy przestrzegają przed wyśrubowaną polityką klimatyczną

  Polscy eurodeputowani zgodnie przestrzegali w trakcie wtorkowej debaty w europarlamencie, że zbyt ambitne cele polityki klimatycznej UE mogą zaszkodzić gospodarce. Apelowali o sprawiedliwy podział obciążeń, wynikających z zobowiązań do redukcji emisji CO2.
 • Od niedzieli odblaski obowiązkowe nie tylko dla dzieci

  Od 31 sierpnia każdy pieszy, który porusza się po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek noszenia gadżetów odblaskowych. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo. Za nieprzestrzeganie przepisów może grozić mandat nawet do 500 złotych.
 • Oświadczenie PCC Rokita SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

  Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „Emitent”) oświadcza, iż Spółka będzie przestrzegała wszystkich zasad corporate governance zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z wyłączeniami opisanymi i uzasadnionymi poniżej: Rozdział I, rekomendacja nr 12 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia
 • NIK skontrolowała sposoby prowadzenia gospodarki rybackiej

  NIK skontrolowała sposoby prowadzenia gospodarki rybackiej

  Niezagospodarowanie jezior, nieprzestrzeganie limitów odłowów oraz brak strategii dotyczącej kormoranów - to według NIK przyczyny zmniejszającej się ilości ryb w warmińsko-mazurskich akwenach. Kontrolerzy sprawdzali, jak prowadzona jest w regionie gospodarka rybacka.
 • Oświadczenie o przestrzeganiu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

  Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem poniższych zasad, które w sposób trwały są niestosowane przez Spółkę: Zasada I.12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku waln
 • Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

  Firma Oponiarska Dębica S.A., od 1994 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2011 r. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., opublikowanych na stronie www.corp-gov.gpw.pl, z następującymi zastrzeżeniami: I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Spółka nie stosowała zasady nr
 • Oświadczenie PIK SA w przedmiocie przestrzegania zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  Zarząd PIK S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New
 • Informacja o przestrzeganiu zasad Dobrych Praktyk.

  Zarząd Galvo S.A. informuje, że zasada pkt 9.1 Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na NewConnect nie będzie przestrzegana. Emitent nie zamierza podawać wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w raporcie rocznym, gdyż członkowie ww. organów Spółki nie wyrażają na to zgody. Ponadto Emitent incydentalnie naruszył zasadę nr 11, gdyż nie zorganizowała żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu z inwestorami w 2012 roku oraz zasadę nr 5 w części dotyczącej
 • Oświadczenie spółki PlastPack Company S.A. w przedmiocie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".

  Zarząd spółki PlastPack Company S.A. przekazuje w załączeniu Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Ne

Filmy - Nieprzestrzeganie (5)